VIA II kunsten: verhoging eindejaarspremie

07/12/2018 - 12u

Werk jij in de sector van het vermakelijkheidsbedrijf?

Dan verhoogt jouw eindejaarspremie

In oktober 2018 werd het tweede VIA akkoord voor de kunstensector ondertekend. Daarin maakten de sociale partners en de Vlaamse Regering afspraken rond de inzet van oa koopkrachtmiddelen.
Veruit de belangrijkste maatregel hierin was de verhoging van de eindejaarspremie. Na lange onderhandelingen is het ook echt zover: de cao rond de eindejaarspremie is ondertekend.

Concreet wordt er met een opstap gewerkt; een eerste verhoging in 2019 en een tweede in 2020.

Voor voltijdse werknemers wordt in 2019 een verhoging voorzien van 148.99 euro (bruto).
Hierdoor zal de eindejaarspremie minstens 600 euro bruto bedragen!

Voor deeltijdse werknemers wordt de premie pro rata berekend.

De premie wordt telkens door de werkgever uitbetaald in december, met als referteperiode het lopende jaar. Een uitzondering hierop zijn werknemers met een tewerkstellingsperiodes korter dan 4 maanden (zie onder)

In ondernemingen waar reeds een volwaardige 13de maand uitbetaald werd of waar dat nu het geval zal zijn, is een speciale harmoniseringsmaatregel van kracht: daar moet het (rest)bedrag vanuit het VIA besteed worden aan een behoud van koopkracht of het verhogen van tewerkstelling. evenredige koopkrachtmaatregel. De besprekingen hierover moeten plaatsvinden in de lokale overlegorganen.

Werknemers die minder dan 4 maanden tewerkgesteld werden bij een gesubsidieerde werkgever volgen een andere referteperiode. Deze is gebaseerd op een seizoen (juli-juni) en wordt uitbetaald door het sociaal fonds. Iemand die dus minder dan 4 maanden tewerkgesteld was in de referteperiode juni 2019 – juli 2020 zal in december 2020 de premie voor die periode ontvangen.

Niet onbelangrijk: door het aanpassen van de referteperiode zal éénmalig ook rekening gehouden worden met de prestaties in de eerste jaarhelft van 2018; dit om niemand uit de boot te laten vallen voor de premie 2019. 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart