Internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226) : De syndicale premie wordt betaald vanaf 1 maart 2022!

23/02/2022 - 09u

Voorwaarden

  • Aangesloten zijn in de loop van de referteperiode 01/01/2022 - 30/06/2022
  • Minstens 1 dag tewerkgesteld zijn tijdens de referteperiode 01/01/2022 - 30/06/2022
  • Bruggepensioneerden en gepensioneerden hebben recht op de premie als ze op brugpensioen of pensioen gaan op 01/01/2022.
  • Deeltijdsen en langdurig zieken hebben recht op de premie indien ze volledige syndicale bijdragen betalen
     

Bedrag

€ 145,00
 

Attesten

De attesten worden door de dienst syndicale premie verstuurd in de maand februari 2022. Gelieve dit tekenen en binnen te brengen bij uw ACLVB-secretariaat.

Betaling

De betaling gebeurt vanaf 01/03/2022.
 

Laattijdige betaling

De premies 2021, 2020 en 2019 worden nog uitbetaald.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download de flash

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart