Aanpassing cao 103 en invoering cao 148: ondertekening vond vandaag plaats

07/10/2020 - 11u

Vandaag werden in de NAR door de sociale partners 2 cao’s ondertekend. Eén cao zal de cao 103 wijzigen, waardoor enkele praktische, corona-gerelateerde beslommeringen weggewerkt worden die te maken hadden met het tijdskrediet. De andere cao zal de procedure tot de toegang voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden, versoepelen.

Deze cao’s maken deel uit van een afsprakenkader van de Nationale Arbeidsraad van 11/09/2020.
 

Tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden

Cao 148 gaat over de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden. In principe moet er een ondernemings- of sectorale cao of een ondernemingsplan door de werkgever worden afgesloten, teneinde zijn bedienden op economische werkloosheid te kunnen zetten. Door het afsluiten van de cao 148 is dit niet meer nodig, en kunnen ondernemingen in moeilijkheden een soepele procedure toepassen. Technisch gezien gaat het enerzijds over de verlenging van cao 147 en het hernemen van het regime uit KB nr. 46 anderzijds. Deze cao treedt in werking op 1 juli 2020 en loopt tot en met 31/12/2021. Het minimumsupplement per dag tijdelijke werkloosheid, ten laste van de werkgever, bedraagt € 5,63. Het staat de sectoren en ondernemingen uiteraard nog steeds vrij hierover aparte cao’s te onderhandelen.
 

Recht op tijdskrediet

Cao 103 gaat over het recht op tijdskrediet. Een werknemer die ½ of 1/5 tijdskrediet wenst op te nemen, moet respectievelijk minstens ¾ of voltijds gewerkt hebben, en dit de voorbije 12 / 24 maanden (tijdskrediet met motief / tijdskrediet landingsbanen).

Sommige periodes worden echter geneutraliseerd, en door de aanpassing van de cao 103 vandaag, is dit ook het geval voor periodes van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen. Deze periodes met verminderde arbeidsprestaties of volledige schorsing ervan, zullen dus geen invloed hebben op de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde bij een nieuwe aanvraag tijdskrediet.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart