De ACLVB blijft bij eis voor vrije loonsonderhandelingen

18/02/2011 - 17u

Vrijdagmorgen heeft de Eerste Minister Yves Leterme de leden van de groep van 10 ontvangen. De regering wijkt niet af van haar bemiddelingsvoorstel.

De Liberale Vakbond betreurt dat de ontmoeting niet tot een heropening van de onderhandelingen heeft geleid. De Liberale Vakbond had dit nochtans uitdrukkelijk gevraagd, onder meer met betrekking tot de maximale loonnorm van 0,3%.

Overeenkomstig de wet van 26 juli 1996, zal de regering haar volledig bemiddelingsvoorstel uitvoeren. De wettelijke en reglementaire teksten worden nu verder uitgewerkt.

De Liberale Vakbond blijft hoe dan ook bij zijn eis voor vrije loonsonderhandelingen. Volgens het bemiddelingsvoorstel worden de lonen in 2011 bevroren, terwijl er volop bonussen worden uitgedeeld en de economie 4 % zal groeien. Reeds op het nationaal comité van 4 februari stelde de meerderheid van onze afgevaardigden dat dit onaanvaardbaar is.

Vooral in goed draaiende bedrijven en sectoren moeten mensen kunnen beslissen over hun koopkracht. Onze syndicale acties moeten werkgevers aansporen om op een rechtvaardige manier werknemers mee te laten profiteren van de winsten die door de economische groei gerealiseerd zijn.

Jan Vercamst
Nationaal Voorzitter

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart