Decreet Dienstencheques gaat niet ver genoeg

28/06/2017 - 13u

Vandaag stemt het Vlaams Parlement een decreet dat komaf zou moeten maken met discriminatie in de dienstenchequesector. Vlaams Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil deze laten controleren via mystery calling uitgevoerd in opdracht van de werkgeversorganisaties. Minderhedenforum, ACLVB, ABVV, ACV en Unia waarschuwen dat eenzijdige zelfregulering door een werkgeverskoepel onvoldoende garanties biedt. De rol van de overheid blijft ondermaats.
 

Twee op de drie poetsbedrijven discrimineren

Twee jaar geleden toonde het Minderhedenforum met een praktijktest nog aan dat twee op drie ondernemingen ingaat op een discriminerende vraag. Minderhedenforum eiste dat de inspectie de bevoegdheid zou krijgen om zelf via mystery callings na te gaan of bedrijven de non-discriminatievoorwaarde voor erkenning naleven. Ze kunnen nu echter alleen reactief te werk gaan door documenten te controleren. Het nieuwe reglementair kader zou hen de nodige onderzoeksinstrumenten, waaronder praktijktesten, moeten geven.
 

Praktijktesten door de overheid

Vandaag ligt er een decreet voor in het parlement waarin voor het eerst sprake is van prakijktesten. Maar helaas enkel in de vorm van zelfregulering. Die taak door de werkgeversfederaties laten uitvoeren, is eerder een oppoetsbeurt voor het imago van de werkgevers dan het probleem echt aanpakken en uitroeien. De overheid blijft hier zwaar in gebreke. Handhaving van regelgeving is een van haar kerntaken en die kunnen niet zomaar worden uitbesteed. Nog verdachter is dat dit gebeurt aan een koepel van werkgevers en het hier gaat om voorwaarden voor de erkenning van dienstenchequebedrijven. De controle van het zoekgedrag van werklozen wordt ook niet overgelaten aan de vakbonden alleen.
 

Een wettelijk kader voor de inspecties

In plaats van een nieuw decretaal kader te voorzien om de inspectie de instrumenten in handen te geven om non-discriminatie af te dwingen, blijft Minister Muyters discriminatie door bedrijven bedekken met de mantel der liefde. Nu het actieplan vandaag gestemd wordt, roepen we alle parlementairen op om het decreet te amenderen en toch zo’n kader te voorzien. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart