Dienstencheques blijven inzetten om jobs te creëren

25/06/2012 - 15u

Het systeem van dienstencheques blijft groeien en moet meer dan ooit beheersbaar gehouden worden. Toch vindt de ACLVB het niet wenselijk om radicale wijzigingen door te voeren.

De Vlaamse regionale van de ACLVB heeft samen met de andere Vlaamse sociale partners in een advies onderstreept dat het dienstenchequesysteem blijvend moet inspelen op de initiële doelstellingen : nl. de jobcreatie, het bestrijden van zwart werk en het ondersteunen van de combinatie arbeid en gezin.
Het beleid moet prioritair gericht zijn op de tewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden en herintreders. De sociale partners wensen de lijst met de toegelaten activiteiten niet uit te breiden, en ook op het vlak van de gebruikers mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd.
Het principe van één dienstencheque voor één uur prestatie moet behouden blijven.

Maar het systeem moet beheersbaar blijven en meer dan ooit is er nood aan aandacht voor de leefbaarheid van zowel de ondernemingen als de werknemers uit het dienstenchequesysteem. De sector moet verder geprofessionaliseerd worden. Daarom moeten de erkenningsvoorwaarden van alle typen van dienstencheque-ondernemingen onder de loep genomen worden.

In het kader van de 6de staatshervorming zal het dienstenchequesysteem worden geregionaliseerd. Vlaanderen krijgt dus hierover de volledige bevoegdheid. Dit heeft uiteraard ook budgettaire consequenties. Reden te meer om ervoor te zorgen dat het budget de huidige behoefte kan dekken, en ervoor te zorgen dat het systeem in de toekomst beheersbaar wordt gehouden.

De Vlaamse sociale partners wensen na de bevoegdheidsoverdracht betrokken te worden bij het beheer van het dienstenchequesysteem.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart