Ernstige bedreiging van het stakingsrecht

29/10/2015 - 15u

ACLVB, ACV en ABVV hebben aan Michèle Sioen, de voorzitster van de Groep van 10 gevraagd om een vergadering te beleggen om het herenakkoord van 2002 over het stakingsrecht te evalueren.

De vakbonden zijn bereid om hierover te discussiëren op voorwaarde dat dit op een serene manier in de Groep van 10 gebeurt aangezien het een materie is die de sociale partners aanbelangt.

De inmenging van politieke partijen die om electorale redenen vurig reageren op een evenement, kan alleen maar leiden tot onaanvaardbare beperkingen op het recht tot staken.

Het stakingsrecht is een pijler van de democratie die bijgedragen heeft aan tal van sociale verworvenheden in ons land.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart