Europa veroordeelt gebruik van eenzijdige verzoekschriften

07/02/2012 - 13u

Steeds vaker proberen werkgevers via rechterlijke interventies de uitoefening van het stakingsrecht (en meer bijzonder stakingspiketten) te verhinderen.

Werkgevers stappen zelfs voorafgaand aan een actie naar de rechtbank om veroordelingen onder bedreiging van dwangsommen te bekomen. Zonder dat aan de tegenpartij de mogelijkheid wordt gegeven om voor de uitspraak haar argumenten te geven. En dit alles zonder aandacht voor de kern van het conflict en zonder respect voor door België geratificeerde internationale afspraken.

ABVV, ACLVB en ACV, hierin gesteund door het Europees Vakverbond (EVV), dienden tegen deze flagranteschending van het recht op collectieve actie klacht in bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten. Dit Comité voor de Sociale Rechten waakt over de fundamentele sociale rechten die door het Herziene Europees Sociaal Handvest gewaarborgd worden.

In een vandaag openbaar gemaakte beslissing treedt het Europees Comité voor de Sociale Rechten de visie van de Belgische vakbonden ondubbelzinnig bij. Door rechters op eenzijdig verzoekschrift op arbitraire wijze toe te laten stakingen –zelfs preventief- te verbieden, schendt België het recht op collectieve actiezoals gewaarborgd door het Herziene Europees Sociaal Handvest. Misbruik van eenzijdige verzoekschriften werd in 2011 ook al door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan de kaak gesteld, toen België veroordeeld werd voor een op eenzijdig verzoekschrift opgelegd verbod om een reportage over medische blunders uit te zenden.

De Belgische vakbonden zijn tevreden met deze uitspraak. De bonden willen met de regering samen zitten om te onderzoeken welke de beste manier is om ervoor te zorgen dat het Herziene Europees Sociaal Handvest in ons land niet meer geschonden wordt wanneer zich collectieve conflicten voordoen. Een intensiever gebruik van speciaal hiervoor opgeleide sociaal bemiddelaars kan hierin een belangrijke rol spelen. Zij zijn immers de aangewezen personen om, in geval van collectieve conflicten, via verzoening en vrijwillige bemiddeling tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen en zo het sociaal klimaat in de ondernemingen te herstellen.

De vakbonden vragen wel nu al aan de Ministers van Werk en Justitie om de nodige stappen te nemen om de beslissing van het Europees Comité voor de Sociale Rechten bekend te maken bij de rechterlijke macht.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart