banner-landingsbaan_0.jpg

Gelijkstelling landingsbanen voor pensioenberekening: Raad van State volgt deels redenering vakbonden

23/12/2020 - 16u

Herinnert u zich dat de vakbonden in 2017 een beroep tot nietigverklaring indienden tegen het koninklijk besluit van 20 december 2016 bij de Raad van State?

Het koninklijk besluit schrapte de mogelijkheid om periodes van tijdskrediet eindeloopbaan voor 55 tot 60-jarigen met een loopbaan van 35 jaar gelijk te stellen tegen het normaal fictief loon voor 312 dagen. Uitermate problematisch was dat die mogelijkheid retroactief werd geschrapt vanaf 1 januari 2015 terwijl het koninklijk besluit pas op 17 januari 2017 werd gepubliceerd!

De Raad van State volgt deels de redenering van de vakbonden en is van oordeel dat het vertrouwensbeginsel werd geschonden ten aanzien van werknemers die kozen om hun arbeidsduur te verminderen door opname van tijdskrediet eindeloopbaan in de periode vanaf 1 januari 2015 tot 17 januari 2017.

De desbetreffende bepaling werd daarom door de Raad van State nietig verklaard voor zover het terugwerkende kracht heeft en gevolgen heeft vóór de publicatie ervan. De uitwerking na de publicatie blijft echter wel bestaan.

Het arrest van de Raad van State dateert van 04/12/2020, maar werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 

Kortom

  • Voor 55-plussers met een loopbaan van 35 jaar die vanaf 17 januari 2017 beslisten om hun arbeidsduur te verminderen door opname van tijdskrediet-landingsbaan, zal het KB van 17 januari 2017, en de minder gunstige pensioengelijkstelling, wél uitwerking hebben.
  • Voor 55-plussers met een loopbaan van 35 jaar die vóór 17 januari 2017 in dit type landingsbaan stapten, zal het KB niet van toepassing zijn. Zij blijven dus recht hebben op de pot van 312 dagen gelijkstelling, op basis van een normaal fictief loon vanaf 55 jaar.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart