Opinie - Stop de armoede en de ongelijkheid !

01/10/2012 - 15u

Een kwaliteitsvolle job met een correcte verloning is nog altijd de beste waarborg tegen armoede. Helaas is dit voor vele mensen vandaag niet weggelegd. En dit niet omdat ze profiteurs zijn, zoals sommigen constant beweren.

Neen, door ziekte of ongeval is het voor hen niet mogelijk te werken. Anderen zijn bruutweg ontslagen. Vele werklozen blijven voor een gesloten werkgeversdeur staan tijdens hun lange en steeds zwaarder gecontroleerde zoektocht naar werk.

Deze mensen en ook onze gepensioneerden hebben ook recht op een kwaliteitsvol leven met toekomstperspectief. Ook zij hebben recht op ontspanning en af en toe een extraatje.

Maar we moeten vaststellen dat de uitkeringen van vandaag nauwelijks volstaan om te voorzien in hun dagelijkse basisbehoeften. Voor hen is er geen sprake van extraatjes, het is een dagelijkse puzzel om de eindjes aan mekaar te kunnen knopen.

Een betere levensstandaard moet voor iedereen in ons land gegarandeerd worden, en dit door de koppeling van alle sociale uitkeringen aan de gemiddelde welvaart.

De bedragen van de uitkeringen stellen de mensen vandaag de dag niet in staat om een waardig leven te leiden. Met een leefloon van 785€ heeft een alleenstaande 30,8% tekort ten opzichte van de budgetstandaard van 1.135€ en een gezin met een leefloon van 1.403€ 30,6% tegenover 2.022€. Meer dan een derde van de werklozen is arm. Een alleenstaande werkloze met een uitkering van 916€ kampt met een tekort van 19,3%. Voor een gezin bedraagt dit met 1.446€ 28,5% ten opzichte van de budgetstandaard.

En wat doet onze regering? In plaats van een einde te maken aan deze onwaardige toestanden, maakt men deze mensen opnieuw het slachtoffer van de crisis, een crisis die hen al zo hard treft. Zij zijn opnieuw de dupe door de genomen besparingsmaatregelen.  Het budget voor de tweejaarlijkse aanpassing van de uitkeringen aan de welvaart is beknot met 40%,  men zal langer moeten werken om met vervroegd pensioen te kunnen gaan.

De uitkeringen van de werklozen worden vanaf november degressief, ze worden dus steeds lager in plaats van hoger.

Met deze maatregel wil de regering werklozen activeren, maar in de praktijk zal ze nog veel meer mensen en gezinnen in de armoede duwen. In plaats van middelen te investeren in de jacht op langdurig werkzoekenden, hebben overheid en werkgevers de plicht om kwaliteitsvolle en duurzame jobs, aangepast aan de verscheidenheid van werknemers, te creëren.

Als men al kan werken tot het pensioen, kan men daarna toch eindelijk genieten van een mooie leven met dan het verdiende extraatje, denkt u?

Voor een select groepje is dat misschien zo. Maar  bijna 20% van de gepensioneerden is arm. De verarming van de gepensioneerde bevolking is sociaal onrechtvaardig en zal bovendien een negatieve economische impact hebben. Er moet dus ook een daadwerkelijke koppeling komen van de pensioenen aan de gemiddelde welvaart

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvol leven met toekomstperspectief.

Voor ons betekent dit dat er waardig werk moet zijn voor iedereen, dat iedereen recht heeft op een job. Mensen met een job moeten zekerheid hebben dat hun job blijft bestaan en moeten fatsoenlijk verloond worden.  Voor ons betekent dit ook dat vervangingsuitkeringen moeten verhoogd worden naar een fatsoenlijk niveau. Dit betekent ook dat  dagelijkse kosten voor noodzakelijke producten en diensten niet kunnen blijven de pan uit swingen.

Dit betekent tenslotte ook dat  de toegang tot fundamentele rechten en diensten moet verzekerd zijn, zowel op gebied van huisvesting, energie, onderwijs, cultuur, mobiliteit als op gebied van gezondheid.

Te veel mensen glijden vandaag  regelrecht af naar de armoede , een kwaliteitsvol leven is voor velen vandaag een onbereikbare droom.

En dit kunnen en willen we niet aanvaarden. Simpelwel omdat armoede een onrecht is !

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart