banner-verlenging-maatregelen.jpg

Regering verlengt aantal steunmaatregelen en biedt extra ondersteuning

18/02/2021 - 12u

De regering heeft op 12 februari 2021 beslist om een aantal steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis te verlengen tot eind juni 2021. Daarnaast worden een reeks bijkomende maatregelen genomen binnen de sector werkloosheid.

Welke maatregelen worden verlengd tot eind juni 2021?

Het gaat om het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren.

Ook de verlaagde bedrijfsvoorheffing (15%) voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt aangehouden, net zoals de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind. Verlenging eveneens voor de soepele toegang tot het kunstenaarsstatuut.

Daarnaast worden de bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en de neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen gehandhaafd.

Tot slot kunnen tijdelijk werklozen met behoud van 75% van hun uitkering blijven werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs. Ook de cumulatiemogelijkheid inzake pensioen en tijdelijke werkloosheid wordt tot eind juni verlengd.

Bijkomende steun voor werknemers

Vier nieuwe ingrepen moeten binnenkort extra ondersteuning bieden.
 

Tijdelijke werkloosheid in halve dagen

Het bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid kan dag per dag worden toegepast. In sommige sectoren zijn er echter duidelijk onderscheiden dagdelen en wil men extra flexibiliteit inbouwen. Voortaan zal daarom tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.
 

Versterking opleidingsaanbod tijdelijk werklozen

De regionale arbeidsbemiddelingsdiensten (zoals de VDAB in Vlaanderen) zullen voortaan sneller worden geïnformeerd over welke werknemers in tijdelijke werkloosheid gaan en zullen zo een beter zicht krijgen op het profiel van de betrokkenen. Op basis daarvan zullen zij proactiever een geschikt opleidingsaanbod kunnen doen aan de tijdelijk werklozen.
 

Premie ter ondersteuning van werknemers

Werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis) en die tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen van maximaal 780 euro bruto. Het concrete bedrag hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021. De precieze berekening van de premie is nog niet gekend.
 

Uitbreiding eindejaarspremie naar havenarbeiders en zeevissers

Eind vorig jaar werd een premie toegekend aan langdurig tijdelijk werklozen. Deze premie wordt nu uitgebreid naar havenarbeiders en zeevissers, die onder een ander arbeidsrechtelijk regime vallen. 

Bijkomende steun aan de meest kwetsbaren

De regering voorziet tot slot een versoepeling van het voordeel 'springplank-zelfstandige': een werkzoekende die minder dan één jaar werkloos is, kan een zelfstandige activiteit opstarten, mits begeleiding en met behoud van de werkloosheidsuitkering. Deze uitkering wordt verminderd met een deel van de verwachte inkomsten uit de zelfstandige activiteit, behalve wanneer de activiteit verplicht gesloten is. 

Voor de concrete uitvoering van de maatregelen is het nog wachten op juridische teksten en verdere verduidelijkingen van de overheid.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart