Voorstellen N-VA over afschaffing SWT en beperking werkloosheidsuitkering in de tijd bewijzen vooral gebrek aan respect voor akkoorden

10/01/2018 - 11u

De N-VA-voorstellen, die enkele N-VA-kamerleden vandaag opnieuw in de pers naar voor brachten, raken kant noch wal, zowel politiek als sociaal. We kunnen kort zijn:  het staat niet in het regeerakkoord en het is in tegenspraak met het IPA (Interprofessioneel akkoord 2017-2018). De voltallige federale regering beloofde immers het IPA integraal en loyaal uit te voeren met onder andere afspraken over SWT. 

Mario Coppens, Nationaal Voorzitter ACLVB: ”Tussen politieke partij en vakbond zullen er steeds meningsverschillen zijn, maar laat ons toch aan het begin van dit nieuwe jaar hopen op een zuivere maatschappelijke basis nl. het respect voor afspraken en het sociaal overleg.”

De afschaffing van het stelsel van werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag zou betekenen dat mensen ontslagen worden en terugvallen op een gewone werkloosheidsuitkering. Het voorstel van N-VA  maakt dan ontslagen goedkoper en zorgt opnieuw voor een gat in de financiering van de sociale zekerheid omdat de solidariteitsbijdrage voor werkgevers wegvalt. SWT is voor de gemeenschap dus goedkoper dan een naakt ontslag. 

Mario Coppens, Nationaal Voorzitter ACLVB: ”Het voorstel voor de afschaffing van werkloosheidsuitkeringen in de tijd is een moderne sociale zekerheid onwaardig en zou op slag een nog grotere groep leefloners ‘op straat wegzetten’. Misschien zal er dan gezwaaid worden met andere statistieken om aan te tonen dat dankzij dergelijke maatregel de werkloosheid gedaald is? Ik hoop echt in 2018 op minder populisme en respect voor afspraken.”

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart