PC 330 | VIA 6 Deelakkoord koopkracht

22/12/2020 - 13u

PC 330 : VIA 6 Deelakkoord koopkracht

Het ontwerp akkoord VIA6 voor de Vlaamse Non-Profit van 24 november 2020 is voor wat betreft het PC 330 van toepassing op volgende sectoren :

 • Woonzorgcentra
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
 • Beschut Wonen (BW)
 • Revalidatieziekenhuizen en revalidatiecentra
 • Multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (MBE)

Voor deze sectoren werd door de Vlaamse regering vanaf 1 januari 2021 een koopkrachtbudget voorzien van globaal 6% van de loonmassa voor deze sectoren. De sociale partners hebben intussen een deelakkoord bereikt over de inzet van dit koopkrachtbudget. De Vlaamse regering heeft op 22 december 2020 haar akkoord hierover gegeven.

Samenvattend wordt overeenkomen wat volgt :

 • Iedere werknemer krijgt consumptiecheques ter waarde van 300 € netto per VTE
 • Het IFIC doellonen worden van toepassing per 1 juli 2021 :
  • Werknemers die reeds in een IFIC-loonschaal zitten krijgen automatisch de verhoogde loonschaal IFIC.
  • Werknemers die nog niet in een IFIC-loonschaal zitten krijgen de keuze om in te stappen in de IFIC loonschalen. Indien de IFIC-loonschaal geen financieel voordeel geeft, blijft deze werknemer in de oude loonschaal, inclusief de daarin voorziene anciënniteitsverhogingen.
 • Voor de eerste twee kwartalen van 2021 wordt het koopkrachtbudget uitbetaald aan de werknemers en op volgende wijze :
  • In het eerste kwartaal 2021 krijgen alle werknemers een eenmalige bruto premie. Deze premie wordt betaald in januari 2021
  • Voor het tweede kwartaal 2021 wordt :
   • Aan de werknemers die in de IFIC-loonschalen zitten of zullen instappen op 1 juli 2021, zal een individuele retroactieve rechtzetting berekend en betaald worden voor de periode van 1 april 2021 tot 30 juni 2021.
   • Aan de werknemers die niet in de IFIC-loonschaal stappen op 1 juli 2021 wordt opnieuw een eenmalige bruto premie betaald, gelijk aan deze voorzien in het eerste kwartaal.
  • De berekening van de hoogte van de eenmalige bruto premie moet nog gebeuren.

De sociale partners hervatten na nieuwjaar de onderhandelingen over de kwalitatieve maatregelen. Alle koopkrachtmaatregelen moeten nog omgezet worden in collectieve arbeidsovereenkomsten.

Wat betekent IFIC voor u ?

De IFIC-loonschalen die van toepassing worden kan u hier vinden.

Wil je zelf nagaan of en hoeveel loonsverhoging IFIC 100% voor u betekent, dan kan je gebruik maken van de ACLVB berekeningstool. Je selecteert de parameters die op je concrete situatie van toepassing zijn (oude loonschaal, ific categorie en de geintegreerde toeslagen (gele cellen). Na een juiste selectie kan je dan meteen zien hoeveel je maandelijkse loonstijging zal zijn. Zit je nu al in een ific loonschaal, dan zie je in kolom AD (roze) de verhoging per anciënniteitsjaar. Ben je nog niet ingestapt in IFIC, dan kijk je in de kolom AE (oranje). De ACLVB berekeningstool werd gemaakt voor een voltijdse tewerkstelling. Werk je deeltijds dan moet je pro rata de arbeidstijd herrekenen

Opgelet : IFIC is niet voor alle werknemers een verbetering. Deze werknemers hebben het recht om in hun oude loonschaal te blijven (kolom D), inclusief toekomstige anciënniteitsverhogingen en toeslagen. Niemand gaar er op achteruit met IFIC. Het is mogelijk om toch in IFIC te stappen. Dan blijf je je oude loonschaal behouden tot het jaar waarin de ific barema's beter worden.

Opgelet : . De gegevens in de tool zijn de sectorale loonschalen deze zoals ze vandaag zijn gekend. Toekomstige wijzigingen aan deze gegevens zijn mogelijk. Huisbarema's of andere premies kunnen in deze tool niet worden gebruikt.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart