banner-casino-chaudfontaine.jpg

Geen recht op een “fiche” voor overleg in het casino van Chaudfontaine

16/03/2017 - 10u

De nieuwe directie van het casino van Chaudfontaine heeft geweigerd om deel te nemen aan een vergadering van het verzoeningsbureau op 15 maart om een oplossing te vinden voor het probleem i.v.m. het minimumloon van het personeel van de klassieke spelen. Deze directie gebruikt alle mogelijke drukkingsmiddelen (bedreigingen, intimidatie) tegenover het personeel om de collectief en individueel verworven rechten van het personeel in vraag te stellen en zo haar eigen arbeidsvoorwaarden op te leggen.

Op vraag van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACLVB-BBTK heeft de voorzitter van het paritair comité 217 voor de casinobedienden de directie van het casino van Chaudfontaine uitgenodigd voor een verzoening op vrijdag 15 maart.

Er moest aan het paritair comité worden gemeld dat de vakbonden ACLVB en BBTK al gedurende verschillende maanden voorstellen doen aan de directie van Chaudfontaine Loisirs NV om een minimumloon te garanderen voor het personeel van de klassieke spelen, zoals voorzien wordt door de sector.

Alle vakbondsvoorstellen worden echter systematisch verworpen en alle vergaderingen zijn totaal nutteloos gebleken. Het antwoord van de directeur, de heer Gérard Glorieux, overnemer van het casino sinds 02/2015, is dat de tijd voor onderhandelen voorbij is.

Ter herinnering: sinds zijn komst werd de toon gezet met zijn beslissing om over te gaan tot het ontslag van 8 werknemers zonder enige mogelijkheid om te onderhandelen over een eventuele reorganisatie van de arbeidstijd. 

De nieuwe directie aarzelt niet om misbruik te maken van haar gezag als werkgever en om alle mogelijke drukkingsmiddelen (bedreigingen, intimidatie) te gebruiken tegenover het personeel om de collectief en individueel verworven rechten in vraag te stellen en om haar eigen arbeidsvoorwaarden op te leggen. Ze wijzigt de openings- en sluitingsuren van het casino, ze vermindert de wekelijkse arbeidsregeling van bepaalde werknemers (van 5 naar 3 dagen) zonder overleg met de vakbondsvertegenwoordigers.

Ondanks onze vele pogingen tot dialoog en overleg staan we altijd voor een gesloten deur. We mogen dus wel stellen dat we geen “fiche” voor overleg hebben gekregen binnen het casino van Chaudfontaine.

Op 15 maart heeft het verzoeningsbureau de directie van het casino van Chaudfontaine eraan herinnerd dat de aanwezigheid van raadgevers of advocaten niet wordt aanvaard in het kader van een sociaal conflict.

De directie heeft geweigerd om onder die omstandigheden deel te nemen aan de vergadering. Het verzoeningsbureau kon dus onmogelijk de beide partijen horen. Eens te meer heeft de directie van het casino van Chaudfontaine bewezen dat ze niet bereid is om een dialoog aan te gaan. De vakbonden kunnen niet aanvaarden dat zij de schuld in de schoenen geschoven krijgen van een situatie die al te lang duurt!

De ACLVB en de BBTK betreuren de beledigende en respectloze houding van de directie van het casino van Chaudfontaine tegenover het personeel en de vakbonden. Het personeel van het casino zal op de hoogte worden gebracht van deze situatie. Er zullen ook verschillende stappen worden ondernomen om de rechten van de werknemers te doen gelden en het sociaal overleg binnen het bedrijf te doen respecteren.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart