Wat zijn sociale verkiezingen?

Op deze pagina:

  Om in bedrijven echt te kunnen meepraten heeft een vakbond verkozenen nodig voor overlegorganen zoals de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Alleen dan kan een vakbond sleutelen aan de werkomstandigheden en het welzijn van álle werknemers.

  Deelnemen aan de sociale verkiezingen is dus een win-winsituatie: de ACLVB kan via zoveel mogelijk kandidaten een duidelijke stem hebben in de overlegorganen én jij kan het als kandidaat opnemen voor je collega’s en mee zorgen voor hun welzijn op de werkvloer. Om de vier jaar kunnen de werknemers hun vertegenwoordigers kiezen in deze overlegorganen.
   

  Komt jouw onderneming in aanmerking?

  Er moet een CPBW opgericht worden van zodra er gemiddeld 50 werknemers tewerkgesteld zijn in de onderneming.
  Voor de Ondernemingsraad ligt de drempel op gemiddeld 100 werknemers.


  Drie vakbonden

  Verkiezingen zonder echte keuze zouden weinig zin hebben. De drie grote vakbondsorganisaties ACLVB, ACV en ABVV kunnen lijsten indienen in de bedrijven die in aanmerking komen. En dat voor alle categorieën werknemers:

  • arbeiders
  • bedienden
  • kaderleden
  • jongeren

  Die gezonde concurrentie zet de afgevaardigden aan om hun mandaat zo voortreffelijk mogelijk waar te nemen. En op die manier kan iedereen een persoonlijke keuze maken uit de verschillende strekkingen van syndicale actie in de onderneming.
   

  De Liberale Vakbond kiezen

  Bij de ACLVB hechten we veel waarde aan het dynamisme en de zin voor initiatief van onze kandidaten en afgevaardigden om de belangen van de werknemers in hun onderneming te verdedigen. We laten hun een ruime mate van autonomie vanuit het respect voor onze idealen.

  Bij sociale verkiezingen is het merendeel van de stemmen naamstemmen. Om maar te zeggen hoezeer de persoonlijkheid van iedere kandidaat bepalend is.

  Dus, waarom zou jij je geen kandidaat stellen?
   


  Bescherming van afgevaardigden en kandidaten

  Werknemers moeten in vertrouwen hun kandidatuur voor de sociale verkiezingen kunnen stellen en zich in alle vrijheid kunnen uitdrukken om de belangen van de werknemers in het bedrijf te behartigen. Daarom heeft de wetgever voorzien in een bescherming tegen ontslag van de kandidaten voor de sociale verkiezingen en de verkozenen in de OR en het CPBW.

  De beschermingsperiode begint 120 kalenderdagen voor de in de onderneming aangekondigde verkiezingsdatum en eindigt de dag van de oprichting van de OR of het CPBW na de volgende verkiezingen (in principe in 2024).

  Indien een kandidaat voor de tweede achtereenvolgende keer niet verkozen zou zijn, geniet hij/zij bescherming gedurende de twee jaar die volgen op de bekendmaking van het resultaat van de verkiezingen.

  De kandidaten en de verkozenen kunnen slechts ontslagen worden omwille van een dringende reden die vooraf erkend wordt door de Arbeidsrechtbank of omwille van economische of technische redenen die vooraf erkend worden door het Paritair Comité.

  Bij ongerechtvaardigd ontslag (dus behalve in de twee voorgaande situaties) moet de werkgever een fikse vergoeding betalen, die varieert naargelang de werknemer zijn wedertewerkstelling gevraagd heeft of niet.

  Download de kalender sociale verkiezingen

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart