Kalender sociale verkiezingen 2020

Sociale verkiezingen 2020 vinden plaats van 16 tot en met 29 november

Op 22 juli is het ‘KB tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen na opschorting’, na advies van de NAR, in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het KB treedt op 1 augustus 2020 in werking. Vanaf deze datum kunnen dus de uitgestelde verkiezingsdatum, een eventueel gewijzigde uurregeling en de nieuwe data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien geldig worden vastgelegd.

De sociale verkiezingen, die in mei moesten worden uitgesteld wegens de coronapandemie, zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november.
 

Download de nieuwe kalender (16 tot en met 29 november)

Genoeg koopkracht om vlot vooruit te geraken

Meer koopkracht, daar gaat de ACLVB voor. Op alle mogelijke manieren: via de lonen, de extralegale voordelen, de automatische indexeringen, de belasting op inkomsten uit arbeid, de sociale zekerheid. Kandidaat zijn voor de ACLVB, dat is: ijveren voor meer koopkracht, op alle mogelijke manieren.

Lees meer