Kalender sociale verkiezingen 2020

Sociale verkiezingen 2020 vinden plaats van 16 tot en met 29 november

Op 22 juli is het ‘KB tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen na opschorting’, na advies van de NAR, in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het KB treedt op 1 augustus 2020 in werking. Vanaf deze datum kunnen dus de uitgestelde verkiezingsdatum, een eventueel gewijzigde uurregeling en de nieuwe data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien geldig worden vastgelegd.

De sociale verkiezingen, die in mei moesten worden uitgesteld wegens de coronapandemie, zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november.
 

Download de nieuwe kalender (16 tot en met 29 november)

Wat doen ACLVB-afgevaardigden?

“Zonder vakbonden was onze fabriek er al 10 à 15 jaar niet meer geweest”.

Mondelēz Herentals
Grotere klap dan corona

De coronaperiode was intens, niet het minst omdat ze zelf moesten aandringen op veiligheidsingrepen.

Maar ook andere issues houden de ACLVB-afgevaardigden bij Mondelēz in de weer.
 

Lees meer

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

  • collega’s helpen met alle administratie
  • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
  • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!