Wat zijn sociale verkiezingen?

Om in bedrijven of andere organisaties een rol van formaat te kunnen spelen heeft een vakbond verkozenen nodig voor de overlegorganen, zoals de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW). Alleen dan kan een vakbond sleutelen aan de werkomstandigheden en het welzijn van ALLE werknemers.

Deelnemen aan de sociale verkiezingen is dus een win-win situatie : de ACLVB kan via zoveel mogelijk kandidaten een duidelijke stem hebben in de overlegorganen én jij kan als kandidaat het opnemen voor je collega’s en mee zorgen voor hun welzijn op de werkvloer. Om de vier jaar kunnen de werknemers hun vertegenwoordigers kiezen in deze overleg organen.
 


Komt uw onderneming in aanmerking ?

Momenteel moet een CPBW opgericht worden van zodra er gemiddeld 50 werknemers tewerkgesteld zijn in de onderneming.
Voor de Ondernemingsraad ligt de drempel op gemiddeld 100 werknemers.
 

Drie vakbonden

Verkiezingen zonder echte keuze zouden weinig zin hebben. De drie grote vakbondsorganisaties ACLVB, ACV en ABVV kunnen lijsten indienen in de bedrijven die in aanmerking komen. En dat voor alle categorieën werknemers:

  • arbeiders
  • bedienden
  • kaderleden
  • jongeren

Die gezonde concurrentie zet de afgevaardigden aan om hun mandaat zo voortreffelijk mogelijk waar te nemen. En op die manier kan iedereen een persoonlijke keuze maken uit de verschillende strekkingen van syndicale actie in de onderneming.
 

Wat doen ACLVB-afgevaardigden?

Zorgen voor de patiënt … en de collega’s!

‘Ik zorg’. Voor Cindy Bellens en Marina Callebaut gaat die beroepsleuze dubbel op. Bij het AZ Sint-Blasius te Dendermonde staat hun inzet ten dienste van de patiënten … én de 1200 collega’s.

Lees meer

De Liberale Vakbond kiezen

Bij de ACLVB hechten we veel waarde aan het dynamisme en de zin voor initiatief van onze kandidaten en afgevaardigden om de belangen van de werknemers in hun onderneming te verdedigen.

We laten hun een ruime mate van autonomie vanuit het respect voor onze idealen.

Bij sociale verkiezingen zijn meer dan 88 % van de stemmen naamstemmen. Om maar te zeggen hoezeer de persoonlijkheid van iedere kandidaat bepalend is.

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

  • collega’s helpen met alle administratie
  • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
  • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!