Voor de eerste keer in de geschiedenis: ACLVB haalt meer dan 200.000 stemmen

Stempercentages zijn belangrijk, maar nog belangrijker is hoeveel mensen achter die percentages schuilen. Bij de sociale verkiezingen van 2020 overschrijdt de ACLVB de grens van meer dan 200.000 stemmen. Dit zijn cijfers waar sommige politieke partijen alleen maar van kunnen dromen en die een steeds duidelijkere trend weergeven van meer mensen die stemmen op onze kandidaten en een bewuste keuze maken voor onze aanpak van een vrij en dus sociaal-liberaal syndicalisme.

Lees meer
 

Sociale verkiezingen 2020 vinden plaats van 16 tot en met 29 november

Op 22 juli is het ‘KB tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen na opschorting’, na advies van de NAR, in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het KB treedt op 1 augustus 2020 in werking. Vanaf deze datum kunnen dus de uitgestelde verkiezingsdatum, een eventueel gewijzigde uurregeling en de nieuwe data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien geldig worden vastgelegd.

Lees meer

 

 

Genoeg koopkracht om vlot vooruit te geraken

Meer koopkracht, daar gaat de ACLVB voor. Op alle mogelijke manieren: via de lonen, de extralegale voordelen, de automatische indexeringen, de belasting op inkomsten uit arbeid, de sociale zekerheid. En door voordelig winkelen mogelijk te maken. Kandidaat zijn voor de ACLVB, dat is: ijveren voor meer koopkracht, op alle mogelijke manieren.

Lees meer
 

Een stabiele job om te bouwen aan je toekomst

Bij de ACLVB houden we niet van onzekere jobs of onvrijwillig deeltijds werk. Uitzendcontracten, opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, contracten voor een duidelijk omschreven taak, werk als schijnzelfstandige of als medewerker in de platformeconomie, korte uurroosters … zijn vaak niet meer dan een noodoplossing voor werknemers. Veel toekomstperspectief bieden ze niet.

Lees meer
 


Met een goed gevoel naar het werk

Elke werknemer moet zich goed kunnen voelen op het werk. Veel hangt af van de organisatie van het werk, individueel en collectief. Het is aan de werknemersafgevaardigden en de directie om daarover te onderhandelen. Persoonlijke belangen laten rijmen met het algemeen belang, da’s de uitdaging. Kandidaat zijn voor de ACLVB, dat is: opkomen voor meer welzijn op het werk.

Lees meer
 

Voor een gezond evenwicht tussen werk en privéleven

Ze zijn des te meer gemotiveerd, de werknemers die de juiste balans werk/privéleven vinden en zich daarin gesteund weten door hun werkgever. De onderneming heeft dus alle belang bij het aanreiken van oplossingen daarvoor. De ACLVB stimuleert verschillende vormen van loopbaanaanpassing naargelang de verschillende levenssituaties.

Lees meer

Verkiezingskalender 2020

De sociale verkiezingen 2020 verlopen via een vast omlijnde procedure.

De bescherming van de kandidaten, het indienen van de lijsten, het aanplakken van de verkiezingsdatum … dienen op een vast tijdstip te gebeuren.
Ontdek de data per verkiezingsdatum.

Lees meer

De ondernemingsorganen

De ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk ... elk van deze ondernemingsorganen heeft specifieke bevoegdheidsdomeinen en aandachtspunten. Lees er meer over :