Campagnemateriaal

Affiches openbaar vervoer

Bedankingsaffiche

Folder Hoe geldig stemmen? (in 9 talen)

Download de folder Hoe geldig stemmen? (in 9 talen)

Download de video
 

Digitale toolbox

Banners

Klik rechts en sla de afbeelding op voor een banner op maximaal formaat

Digitale affiches

Een stabiele job om te bouwen aan je toekomst

Bij de ACLVB houden we niet van onzekere jobs of onvrijwillig deeltijds werk. Uitzendcontracten, opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, contracten voor een duidelijk omschreven taak, werk als schijnzelfstandige of als medewerker in de platformeconomie, korte uurroosters … zijn vaak niet meer dan een noodoplossing voor werknemers. Veel toekomstperspectief bieden ze niet.

Lees meer

Voor een gezond evenwicht tussen werk en privéleven

Ze zijn des te meer gemotiveerd, de werknemers die de juiste balans werk/privéleven vinden en zich daarin gesteund weten door hun werkgever. De onderneming heeft dus alle belang bij het aanreiken van oplossingen daarvoor.

De ACLVB stimuleert verschillende vormen van loopbaanaanpassing naargelang de verschillende levenssituaties.

Lees meer

Genoeg koopkracht om vlot vooruit te geraken

Meer koopkracht, daar gaat de ACLVB voor. Op alle mogelijke manieren: via de lonen, de extralegale voordelen, de automatische indexeringen, de belasting op inkomsten uit arbeid, de sociale zekerheid. En door voordelig winkelen mogelijk te maken.

Kandidaat zijn voor de ACLVB, dat is: ijveren voor meer koopkracht, op alle mogelijke manieren.

Lees meer

Met een goed gevoel naar het werk

Elke werknemer moet zich goed kunnen voelen op het werk. Veel hangt af van de organisatie van het werk, individueel en collectief. Het is aan de werknemersafgevaardigden en de directie om daarover te onderhandelen. Persoonlijke belangen laten rijmen met het algemeen belang, da’s de uitdaging.

Kandidaat zijn voor de ACLVB, dat is: opkomen voor meer welzijn op het werk.

Lees meer

ACLVB vraagt een eindeloopbaan op mensenmaat

Een kwaliteitsvolle generatiegebonden benadering betekent oudere werknemers nieuwe perspectieven  laten ontdekken zodat zij hun functie fysiek en/of mentaal kunnen blijven uitoefenen.

Voor de ACLVB heeft elke werknemer recht op een eindeloopbaan in aanvaardbare en werkbare omstandigheden.

Lees meer

ACLVB vraagt toekomstgerichte opleidingsinspanningen voor werknemers

Niet enkel de opleiding van niet-actieven is belangrijk, ook de permanente bijscholing van werknemers blijft een belangrijk gegeven binnen de Belgische arbeidsmarkt. Opleidingen worden echter te vaak gezien als een kost in plaats van een investering.

Kiezen voor de Liberale Vakbond is kiezen voor een vakbond die belang hecht aan toekomstgerichte opleidingsinspanningen.

Lees meer

Ben jij het beu om dagelijks in de file te staan op weg naar het werk?

Het vertraagde woon-werkverkeer en de impact op ons gezinsleven en onze economie, dit tijdsverlies maakt van mobiliteit ook een syndicaal thema.

Dankzij onze ervaring in andere bedrijven die voluit inzetten op een duurzame mobiliteit kunnen we werknemer en werkgever samen op de juiste weg zetten, zodat het een win-win is voor elke partij.

ACLVB maakt ook werk van jouw leven buiten het werk.

Lees meer

Kwaliteitsvol telewerken: noodoplossing verder uitwerken en bestendigen

Telewerk werd volop aangemoedigd door de overheden om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Uiteindelijk bleek het een systeem met tal van voordelen. Interessant op het vlak van mobiliteit. Meer levenscomfort voor elke werknemer. En een toegenomen productiviteit, erkennen de werkgevers in stilte.

Stemmen voor de ACLVB, is ja zeggen aan kwaliteitsvol telewerk, zonder de band met de collega’s uit het oog te verliezen.

Lees meer

Stabielere jobs: werknemers zijn geen pionnen

De crisis legt een probleem bloot dat bedrijven ook in normale tijden treft: het aanpassen van het aantal werknemers aan de behoeften van de werkgever. Kortom, ontslagen. Dit is een uitgelezen moment om het personeelsbestand in te krimpen om de rendabiliteit van het bedrijf en de winst van de aandeelhouders te verhogen, zonder al te veel reacties uit te lokken.

Stemmen voor ACLVB betekent het verdedigen van zoveel mogelijk jobs om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en het voortbestaan van het bedrijf te garanderen.

Lees meer

 

Een sterke sociale zekerheid: we hebben allemaal nood aan solidariteit

De coronacrisis heeft hen doen inzien dat het de sociale zekerheid is die levens heeft gered, dat het de sociale zekerheid is die de ineenstorting van onze samenleving heeft voorkomen. En dat het de sociale zekerheid is die zal helpen de economie weer op gang te trekken, door geschoolde werknemers in dienst te houden en de koopkracht van de bevolking en dus de binnenlandse consumptie in stand te houden.

Stemmen voor ACLVB betekent ook het verdedigen van een moderne visie op sociale bescherming voor het welzijn van iedereen.

Lees meer

Stemtip

Powerpoint template

Download de Powerpoint

Brochure voor de getuigen

Berekening mandaten

Download de Excel voor de berekening van de mandaten

Banners met alternatieve slogan

Stem 1-video op Youtube

Webinar wat een getuige moet weten

Deel 2 

Kaderleden: digitale flyer sociale verkiezingen 2020

Video bedankt voor uw stem!

 

 

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

  • collega’s helpen met alle administratie
  • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
  • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!