Kwaliteitsvol telewerken: noodoplossing verder uitwerken en bestendigen

Telewerk werd volop aangemoedigd door de overheden om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Uiteindelijk bleek het een systeem met tal van voordelen. Interessant op het vlak van mobiliteit. Meer levenscomfort voor elke werknemer. En een toegenomen productiviteit, erkennen de werkgevers in stilte.

Telewerk werd ingevoerd in hoogdringendheid, maar er moet nu opnieuw over onderhandeld worden, zodat het kan bestendigd worden.

Hoeveel dagen?

De voordelen van telewerk mogen niet worden geminimaliseerd door de nadelen ervan. Niemand zal het jammer vinden de files op de snelweg te moeten missen of de overvolle treinen, die soms minutenlang geblokkeerd staan op het spoor, met een verwarming die het laat afweten. Het gevaar schuilt in het isolement van de werknemer, die zijn contacten verliest met de collega’s en het bedrijf. Werknemers wisten hun sociale verworvenheden voor elkaar te krijgen door zich te verenigen in vakbonden. Thuis, in hun eentje, kunnen ze makkelijker onder druk gezet worden door de werkgever.

Naargelang de job, de materiële omstandigheden of de noodzaak tot fysieke interactie met de collega’s, moet over het aantal telewerkdagen worden onderhandeld binnen de overlegorganen van het bedrijf.

Deelname in de kosten

De werkgever, die bespaart op gebouwen, moet deelnemen in de kosten voor het internetabonnement, in de verwarmingskosten en in de aankoop van een werkpost, waaronder een tafel en een stoel die ergonomisch verantwoord is.
 

Recht om niet bereikbaar te zijn

Als de productiviteit toeneemt door telewerk, dan is dat ook doordat werknemers meer uren presteren, soms geleidelijk aan, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. De ACLVB vraagt een echt recht op niet bereikbaar zijn. Een werknemer mag niet scheef bekeken worden omdat hij of zij niet op een telefoontje heeft geantwoord, niet op een mail heeft gereageerd of niet deelgenomen heeft aan een videoconferencing buiten de normale werkuren.

Stemmen voor de ACLVB, is ja zeggen aan kwaliteitsvol telewerk, zonder de band met de collega’s uit het oog te verliezen.

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

  • collega’s helpen met alle administratie
  • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
  • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!