Sociale verkiezingen 2020 vinden plaats van 16 tot en met 29 november: KB gepubliceerd

23/07/2020 - 15u

Op 22 juli is het ‘KB tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen na opschorting’, na advies van de NAR, in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het KB treedt op 1 augustus 2020 in werking. Vanaf deze datum kunnen dus de uitgestelde verkiezingsdatum, een eventueel gewijzigde uurregeling en de nieuwe data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien geldig worden vastgelegd.

De sociale verkiezingen, die in mei moesten worden uitgesteld wegens de coronapandemie, zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november. Dat staat in een koninklijk besluit van de minister van Werk dat op 22 juli werd gepubliceerd in het Staatsblad. De minister volgt daarmee het advies van de sociale partners.

De uitgestelde verkiezingsdatum valt op de weekdag die overeenstemt met de weekdag waarop de oorspronkelijk vastgestelde verkiezingsdatum viel. Als de oorspronkelijke verkiezingsdatum dus op maandag 11 mei 2020 viel dan zal de uitgestelde verkiezingsdatum op maandag 16 november 2020 vallen. Tenzij de ondernemingsraad of het comité, of bij ontstentenis ervan de werkgever een andere datum kiezen binnen de nieuwe vastgestelde periode.

De uurregeling van de sociale verkiezingen zoals meegedeeld in het bericht X blijft van toepassing.  Maar ook hier weer kan de ondernemingsraad of het comité, of bij ontstentenis ervan de werkgever evenwel de uurregeling wijzigen. Deze wijziging mag er wel niet toe leiden dat het oorspronkelijk aantal voorziene uren voor de stemming wordt verminderd. De uurregeling kan dus enkel verruimd of verplaatst worden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart