11-13 oktober 2017: derde IVV-wereldvrouwenconferentie in Costa Rica

05/10/2017 - 10u

Van 11 tot 13 oktober wordt in San José (Costa Rica) de 3de wereldvrouwenconferentie van het Internationaal Vakverbond (IVV) georganiseerd. De ACLVB wordt vertegenwoordigd door Sabine Slegers, Nationaal Secretaris. Gedurende deze week komen meer dan 200 vakbondsvertegenwoordigers uit 100 landen samen om te onderzoeken hoe gendergelijkheid in de beroepswereld beter kan gegarandeerd worden.

De vier prioritaire thema's van de Conferentie, in het kader van de IVV Count Us In Campagne, zijn:

  • Vrede, vrijheid, democratie
  • De toekomst van vrouwen op het werk
  • Uitbouwen van een economische agenda voor vrouwen, inclusief de zorgeconomie en vrouwen in leidersposities
  • Het beëindigen van gender geweld in de wereld van het werk

Het programma op de site van het IVV heeft vooral betrekking op de bovengenoemde thema’s.
In dit kader zullen de internationale diensten van de drie Belgische vakbonden op 10 oktober een nevenevenement organiseren om goede praktijken uit te wisselen met hun partnerorganisaties.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart