Actie tegen klimaatgerelateerde risico's op het werk

28/04/2024 - 10u

Internationale Dag ter nagedachtenis van werknemers die omkwamen of gewond raakten op het werk 2024

Naarmate de klimaatverandering toeneemt, worden werknemers over de hele wereld meer en meer blootgesteld aan risico's zoals overmatige hitte, uv-straling, extreme weerfenomenen, luchtvervuiling, epidemieën en landbouwchemicaliën. Werknemers in de landbouw, de bouw, de postbezorging en andere sectoren zijn bijzonder hard getroffen en er blijkt een duidelijke toename van het aantal zieken en sterfgevallen in die sectoren.

WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft de aandacht gevestigd op de uiterst zorgwekkende toename van klimaatgerelateerde rampen in 2023, en wijst op de ernstige gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk op 28 april roepen vakbonden op tot dringende actie ter bestrijding van "klimaatrisico's voor werknemers", d.w.z. de toenemende gevaren die de klimaatcrisis met zich meebrengt voor de werknemers wereldwijd. Het is dringend noodzakelijk om de voorbereiding op noodsituaties te integreren in het veiligheidsbeleid op het werk, en democratisch overleg te voeren met de vakbonden om doorgedreven veiligheidsopleidingen en strenge veiligheidsnormen in te voeren die de risico's van extreme weersomstandigheden inperken.

De klimaatcrisis is niet langer een ver-van-mijn-bed-show, het is een actueel gevaar voor werknemers over de hele wereld. Vakbonden moeten een krachtig beleid en sterke daden eisen om werknemers te beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering. IVV, het Internationaal Vakverbond, roept op tot actie om de beoordeling van klimaatrisico's en het voorbereid zijn op noodsituaties te integreren in de normen voor veiligheid en gezondheid op het werk. Werknemers hebben een rol te spelen in hun eigen veiligheid, en er zou meer en beter naar hen geluisterd moeten worden!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart