banner-dag-mensenrechten.jpg

Dag van de Mensenrechten 2022

09/12/2022 - 13u

De Dag van de Mensenrechten wordt jaarlijks gevierd op 10 december, de verjaardag van de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het gaat om een oprichtingsakte waarin de onvervreemdbare rechten van elk individu als mens zonder enig onderscheid van welke aard dan ook worden afgekondigd. Gaande van het recht op onderwijs tot het recht op een evenwaardig loon, is deze verklaring de eerste universele erkenning dat fundamentele rechten en vrijheden inherent zijn aan ieder mens, onvervreemdbaar en in gelijke mate voor iedereen gelden, dat we allemaal vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren.

Dit jaar is het thema “waardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen”. De belofte van waardigheid en gelijke rechten is de laatste jaren meer en meer onder vuur komen te liggen door de nieuwe uitdagingen waar de wereld voor staat: pandemieën, conflicten, groeiende ongelijkheid, het morele bankroet van het mondiale financiële systeem, racisme, klimaatverandering. Op 10 december 2022 wordt weer een jaarlijkse campagne gelanceerd om de Verklaring, die benchmarks biedt voor onze collectieve acties die ervoor ijveren dat niemand achterblijft, in de schijnwerpers te zetten met de nadruk op nalatenschap, relevantie en activisme die zij inspireert. Deze campagne zal bijdragen tot de voorbereiding van de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 2023 wordt gevierd.

Bovendien hekelen de ACLVB en haar vzw BIS de schendingen van de mensenrechten die in Qatar plaatsvinden en -vonden tijdens en ter voorbereiding van het WK 2022. Er zijn intussen meer dan 6.500 arbeiders gestorven. Vele anderen hebben te lijden onder onaanvaardbare werk- en leefomstandigheden. Ook de openluchtstadions met airconditioning midden in de woestijn waar het meer dan 50°C is, zijn een klimaatschandaal. De ACLVB/BIS organiseerde daarom, samen met het maatschappelijk middenveld, een symbolische voetbalwedstrijd tussen de bouwvakkers van het stadion en hun werkgevers, met als doel de schendingen van de mensen- en arbeidsrechten en het verstoord machtsevenwicht aan de kaak te stellen.

Aan de vooravond van de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels sprak de ACLVB zich ook uit tegen het verbod van de FIFA op het dragen van de aanvoerdersband met de slogan "One love" om hun afkeuring uit te drukken: "Sport verbindt mensen en sluit niemand uit! Dit WK moet een feest zijn van inclusie, niet van uitsluiting."

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart