banner-webinar-bis-msi.jpg

BIS-MSI Webinar op 21/10 delen van goede praktijken rond veiligheid en gezondheid

29/11/2022 - 13u

Op 21 oktober 2022 organiseerde de vzw BIS-MSI een Webinar onder de titel: “Gezondheid en veiligheid op het werk (OHS): een belangrijke drijfveer bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Benaderingen van gendergerelateerd geweld en klimaatimpact.”

De sessie werd geopend door Olivier Valentin, de voorzitter van BIS-MSI. Hij onderstreepte dat we speciale aandacht besteden aan gender en klimaat tijdens ons nieuwe 5-jarig partnerschapsprogramma 2022-2026, dat wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de ACLVB. Vermits de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in 2022 veiligheid en gezondheid als een fundamenteel recht heeft vastgelegd, moeten de vakbonden de strijd tegen gendergerelateerd geweld en klimaatverandering centraal stellen in het werk dat we doen. Vooral via de comités voor veiligheid en gezondheid (in België: “preventie en bescherming”) op de werkvloer kunnen wij het verschil maken.

Om dit historische moment bij de IAO toe te lichten gaf Victor Hugo Ricco, Senior Specialist Workers’ Activities bij het IAO Bureau for Worker’s Activities (ACTRAV) een overzicht van wat de omzetting van Veiligheid en Gezondheid als een fundamenteel recht nu in praktijk betekent. Hij onderstreepte het belang van ratificaties, en dit in het bijzonder voor de Conventies 155 en 187. Door de ratificaties van deze conventies moet nationale wetgeving in lijn met de IAO-normen worden gebracht. Dit geeft aan de vakbonden een kapstok om veiliger werkomstandigheden voor werknemers af te dwingen.

De partnerorganisaties van BIS-MSI geven elk op hun beurt een antwoord op een aantal prangende vragen:

  • De Zuid-Afrikaanse partners COSATU en SACCAWU, vertegenwoordigd door Gertrude Mtsweni en Patricia Nyman, geven enkele voorbeelden: Hoe rolt COSATU hun handboek over gendergerelateerd geweld uit op de werkvloer? Hoe handelt een vakbond bij klachten en wat zijn de vervolgstappen? Welke ondersteuning kan aan de slachtoffers worden geboden?
    Daarnaast kaartte SACCAWU aan dat tijdens de Covid-19 de sectoren waar ze organiseert (groot- en kleinhandel, horeca) zwaar getroffen werden door de pandemie. Om hieruit te leren heeft SACCAWU een boek gepubliceerd dat antwoorden biedt op volgende vragen: Wat waren de belangrijkste punten die ze als vakbondslid leerden over het gebrek aan bescherming van werknemers op hun werkplek tijdens de pandemie? En hoe heeft SACCAWU haar leden ondersteund tijdens deze crisis?
  • De Burundese partner, COSYBU/FNTT-SI, vertegenwoordigd door Célestin Nsavyimana en Félicité Nininahazwe, geeft aan dat werknemers in de informele economie vaak het meest zijn blootgesteld aan de elementen en dus aan de gevolgen van klimaatverandering, met een impact op de arbeidsomstandigheden.  Ze beschrijven een aantal opties om Veiligheid- en Gezondheidcomités te gebruiken als ingang om maatregelen voor klimaatadaptatie in de informele werkplekken te introduceren, onder andere voor huishoudelijk personeel. Ze overlopen de integratie van klimaatverandering in de identificatie van beroepsrisico's en -ziekten, en in het bijzonder de rol van Veiligheid- en Gezondheidcomités in de herziening van de lijsten van beroepsziekten die op dit moment in Burundi plaatsvindt.
  • De Senegalese partner, CNTS, vertegenwoordigd door Ousmane Ndiaye wijst erop dat Senegal het IAO-protocol van 2002 met betrekking tot verdrag 155 over gezondheid en veiligheid op het werk in 2021 ratificeerde. Dit is in maart 2022 in werking getreden. Ze geeft een uitleg aangaande de verschillende stappen om tot ratificatie te komen, wat de belangrijkste moeilijkheden waren waarmee vakbonden werden geconfronteerd, en hoe ze dit hadden opgelost.
    Het IAO-protocol stelt voor de aangifte van arbeidsongevallen en beroepsziekten een procedure voor, evenals de verantwoordelijkheid van werkgevers. CNTS lichtte toe hoe de organisatie dit zal aanpakken met betrekking tot kleine informele economische eenheden.
  • De partner CSB in Burkina Faso, vertegenwoordigd door Mouhamed Lamine OUEDRAOGO, gaf aan dat in 2022 de uitvoering van gezondheids- en veiligheidsactiviteiten op het werk wordt geëvalueerd, met bijzondere aandacht voor het beheer van risico’s. CSB biedt antwoorden op vragen als: wat waren de conclusies, reflecties en benaderingen over het beheer van veiligheid en gezondheid in de economische eenheden van de informele economie? Wat waren de geïdentificeerde benaderingen? Wat waren de criteria voor de evaluatie van het functioneren van de Veiligheid- en Gezondheid-comités?

Het webinar wordt afgesloten met enkele concluderende opmerkingen door Olivier Valentin.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart