29 oktober - Internationale Dag voor de Zorg en Hulp

26/10/2023 - 15u

In juli 2023 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan waarin 29 oktober werd uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Zorg en Hulp, voortbouwend op de erfenis van de vakbonden die vier jaar geleden 29 oktober lanceerden. Dit is een erkenning van het werk dat wordt gedaan door zorgverleners en vakbonden om de gezondheidszorgagenda vooruit te helpen. Dit is een grote stap voorwaarts voor vrouwen, zorgverleners en zorgontvangers, en voor de samenleving als geheel. Vakbonden zullen campagne blijven voeren voor meer investeringen, fatsoenlijke lonen en sociale dialoog om deze Internationale Dag tot leven te brengen. Daarom roepen wij regeringen op om deel te nemen aan de sociale dialoog voor voldoende publieke investeringen in een veerkrachtige en inclusieve zorgeconomie, waaronder:

Wij vragen:

  • Verhoogde publieke investeringen in de zorgsector
    Publieke investeringen in de zorgeconomie – als onderdeel van het nationaal bbp – maken het mogelijk miljoenen nieuwe banen te creëren, de economische participatie van vrouwen te bevorderen en  universele toegang tot hoogwaardige openbare gezondheids-, zorg- en onderwijsdiensten te garanderen.
  •  Invoering van zorgbeleid
    Inclusief arbeidsmarktbeleid, gezinsvriendelijk werkplekbeleid en genderbewuste sociale bescherming zorgen voor een rechtvaardiger verdeling van zorgverantwoordelijkheden en bevorderen flexibele werkregelingen op een genderneutrale basis.
  • Waardig werk voor alle zorgmedewerkers
    Zorgbanen moeten formeel en fatsoenlijk zijn, met veilige werkomstandigheden, en adequaat worden verloond, met name gelijk loon voor gelijkwaardig werk. Zorgwerkers moeten kunnen werken in een omgeving die vrij is van gendergerelateerd geweld en intimidatie, en van elke vorm van discriminatie. Zorgwerkers moeten de vrijheid hebben om zich te organiseren en collectief te onderhandelen.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart