banner-werelddag-gezondheid-werk.jpg

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28/04/2023 - 09u

In juni 2022 besloot de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) om “een veilige en gezonde werkomgeving” op te nemen in het IAO-kader van fundamentele principes en rechten op het werk. Dit jaar zal de Werelddag inzoomen op dit thema.

De vakbonden willen dit nieuwe fundamentele IAO-recht gebruiken om het hoge aantal slachtoffers terug te dringen. De uitvoering van dit grondrecht moet dan ook een positief effect hebben op het dagelijks leven van werkende mannen en vrouwen.

”Elk jaar sterven drie miljoen werknemers als gevolg van hun werk. En tientallen miljoenen werknemers lopen letsels of gezondheidsproblemen op die bepalend zijn voor de rest van hun leven.”

Dagelijks sterven nog steeds werknemers door een arbeidsongeval. Dagelijks nog worden werknemers blootgesteld aan chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia die een grote impact hebben op de gezondheid van de werknemers en het leefmilieu. Steeds meer werknemers hebben af te rekenen met een langdurige ziekte door psychosociale belasting en musculoskeletale aandoeningen. Een veilige en gezonde werkomgeving is meer dan ooit het recht van elke werknemer!

De IAO-verdragen 155, 157 en 187 zullen een hefboom vormen bij de oprichting van comités voor veiligheid op het werk en nationale tripartiete instanties voor gezondheid en veiligheid.

Dat alles zal bijdragen tot de verbetering van de werkomgeving door het recht om onveilig werk te weigeren en het recht op overleg over risicobeoordeling, bedrijfsgeneeskundige diensten en het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart