België ratificeert IAO-conventie 190

16/06/2023 - 11u

Na vier jaar overleg is het zover! Op dinsdag 13 juni overhandigde federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne de Belgische ratificatie van Conventie 190 betreffende de “uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk” aan de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Hij deed dat in het kader van de 111de sessie van de Internationale Arbeidsconferentie in Genève.

Op haar eeuwfeestviering, tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van 2019, werden IAO-conventie 190 en Aanbeveling 206 aangenomen. Deze goedkeuring is het resultaat van een lange strijd van de wereldwijde vakbondsbeweging, in het bijzonder die van vakbondsvrouwen. Conventie 190 erkent het recht van iedereen op een werkomgeving zonder geweld of pesterijen, met bijzondere aandacht voor geweld en pesterijen op basis van geslacht. De conventie stelt dat elke lidstaat een geïntegreerde en inclusieve aanpak moet hanteren om geweld en intimidatie op de werkvloer te vermijden en te verhelpen.

De drie Belgische vakbonden, ACLVB, ACV en ABVV, leverden via het Internationaal Vakverbond een grote bijdrage bij het tot stand komen van deze conventie.

Ze zijn heel de tijd blijven aandringen op een snelle ratificatie en zijn verheugd dat deze belangrijke stap eindelijk is gezet nu dat alle parlementen van ons land hun akkoord hebben gegeven. Deze ratificatie is een eerste belangrijke stap, in het bijzonder omdat een enquête van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen recent nog aantoonde dat 9% van de Belgische vrouwen en 4% van de mannen al met geweld en intimidatie werden geconfronteerd, en dat jonge werknemers – vrouwen én mannen – het kwetsbaarst blijken[1]. De ratificatie vormt ook een belangrijk onderdeel van het nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk in 2022-2027[2].

In België is het cruciaal om werk te maken van betere bescherming van kwetsbare werknemers. Het gaat dan voornamelijk over werknemers met een migratieachtergrond, en vooral vrouwen. Ook naar huiselijk geweld – en de invloed daarvan op werk – zou nog meer aandacht moeten gaan in de risicoanalyse.
 

Meer informatie op de website van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart