banner-arbeidsdeal_1.jpg

Arbeidsdeal: eisen van de vakbonden gedeeltelijk ingewilligd

21/06/2022 - 15u

Op 17 juni 2022 bereikte de regering (voor de derde maal!) een akkoord omtrent de Arbeidsdeal .

Voor de duidelijkheid: de Arbeidsdeal omvat een reeks maatregelen zoals :

  • De invoering van de vierdagenwerkweek ( spreiding van de arbeidstijd over vier in plaats van vijf dagen);
  • De invoering van de wisselend weekregime, waardoor de ene week meer en de andere week minder uren kan worden gewerkt;
  • Verlenging van de termijn voor de mededeling van hun uurrooster tot werknemers met variabele deeltijdse uurroosters
  • De invoering van een recht op deconnectie, d.w.z. om buiten de werkuren niet te worden gecontacteerd;
  • Versoepelingen voor de invoering van avondwerk in de e-commerce;
  • Betere bescherming van platformwerkers (met name wat arbeidsongevallen betreft);
  • De invoering van een recht op 5 dagen opleiding per jaar;
  • De invoering van een transitietraject, waardoor de werknemer tijdens de opzegtermijn bij een andere werkgever aan de slag kan;

In mei heeft de Nationale Arbeidsraad een verdeeld advies uitgebracht over de verschillende maatregelen in het oorspronkelijke ontwerp, waarbij de vakbonden en de werkgeversorganisaties over veel van die maatregelen lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Hoewel de vrijdag gepresenteerde definitieve maatregelen zeker geen wondermiddel zijn, is de ACLVB toch tevreden dat in de nieuwe versie van de hervorming rekening lijkt te zijn gehouden met een aantal van de opmerkingen die de vakbonden in het NAR-advies hebben gemaakt.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de onmogelijkheid om op de vijfde dag van de week overuren te maken, in het kader van de vierdagenwerkweek, om ervoor te zorgen dat de vijfde dag daadwerkelijk een rustdag is.

In ieder geval lijkt het erop dat geen van de nieuwe aanpassingen van het oorspronkelijke hervormingsontwerp nadeliger zijn voor de werknemers ten opzichte van eerdere versies.

Wij beschikken echter nog niet over de definitieve teksten van de wet. De ACLVB zal het wetgevend proces dan ook op de voet volgen (het Parlement moet de maatregelen nog goedkeuren) en zal jullie op de hoogte houden van de uitvoering van de hervorming.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart