banner-arbeidsdeal.jpg

Arbeidsdeal: Buiten spel zetten van sociale partners overschaduwt enkele positieve principes uit het akkoord

15/02/2022 - 13u

De ACLVB vindt het niet kunnen dat nauwelijks 2 jaar geleden de regering aantrad met de belofte om de sociale partners meer te respecteren om dan vandaag te moeten vaststellen dat hier niets meer van overblijft. De sociale partners worden nu geconfronteerd met een deal zonder enige vorm van extra informatie. Problematisch is de werkwijze dat als de sociale partners niet tot een unaniem advies komen, de regering het laken opnieuw naar zich toetrekt zonder dan rekening te houden met bepaalde incoherenties van genomen beslissingen. De Liberale vakbond dringt dan ook aan op een snelle actie van minister Dermagne om tekst en uitleg te geven.

Op zich zitten er enkele positieve principes in deze arbeidsdeal  zoals bijvoorbeeld de optrekking van het aantal opleidingsdagen, de criteria om platformwerkers te kunnen onderscheiden van zelfstandigen en het voldoende vooraf aankondigen van de deeltijdse variabele uurroosters.

De duivel zit echter steeds in de details: verstaat men onder extra opleidingsdagen ook opleiding met een meerwaarde voor de externe arbeidsmarkt zoals de ACLVB dit al jaren vraagt? Op basis van de eerste informatie blijkt eveneens dat die extra opleidingen niet doorgetrokken worden naar alle bedrijven en werknemers van de kleine ondernemingen opnieuw uit de boot zullen vallen.

De geconcentreerde vierdagenwerkweek en de week-om-week regeling kaderen in een zogenaamde verhoogde flexibilisering die de werkzaamheidsgraad mee moet opkrikken. De vraag is maar zeer wie hiervan gebruik zal maken en welke nu de modaliteiten zijn. De nieuwe regeling rond e-commerce zal de Liberale Vakbond bijzonder kritisch bekijken en de ACLVB stelt zich nu al grote vragen bij de toekomstige experimenten die zonder goedkeuring van één enkele vakbond zouden kunnen opgestart worden. Een even kritische houding zal de ACLVB ook aannemen ten opzichte van de transitieprojecten. Dit beschouwt de ACLVB toch eerder als een uitholling van de bestaande ontslagregelingen.

Het recht op deconnectie is nog zo’n mooi principe gebaseerd op de regeling voor  ambtenaren. Maar wie gaat bepalen wat dringende gevallen zijn waarvoor werknemers alsnog kunnen opgeroepen worden?

De Liberale Vakbond kijkt dan ook uit naar de definitieve teksten om de adviezen voor te bereiden en een eindoordeel te vellen over deze arbeidsdeal.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart