banner-artificiele-intelligentie.jpg

Gebruik artificiële intelligentie op de werkplek: ACLVB roept op tot regelgevend kader

12/04/2024 - 13u

“Kansen benutten maar risico’s minimaliseren”

Het inzetten van artificiële intelligentie nam de jongste jaren exponentieel toe, ook in de arbeidscontext. Een gecontroleerd gebruik ervan biedt beslist opportuniteiten, zoals een verhoogde productiviteit voor bedrijven, verbeterde arbeidsomstandigheden, meer veiligheid voor werknemers, de mogelijkheid om repetitieve, zware of gevaarlijke taken uit te voeren, enz. Maar ook voor de ontsporingen van AI kunnen we niet blind zijn.

Enkele weken terug werd alvast een ontwerpakkoord inzake kunstmatige intelligentie goedgekeurd binnen het Europees Parlement. Rond diezelfde periode is ook een Europese richtlijn aangenomen over platformwerkers, met bepalingen inzake transparantie, menselijk toezicht, bescherming van persoonsgegevens en informatie voor werknemers.

Een stap in de goede richting. Maar zal deze nieuwe Europese regelgeving alle problemen oplossen en werknemers gegarandeerd beschermen? Dat niet.
 

ACLVB vraagt specifiek regelgevend kader

Op nationaal vlak bestaat wel cao 39 (betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën), die al een zekere mate van betrokkenheid van vakbonden toestaat wanneer AI in een bedrijf wordt ingevoerd. “Toch stellen we vast dat deze cao, die al dateert uit 1983 (!), niet meer is aangepast aan de nieuwe uitdagingen die deze technologie met zich meebrengt”, waarschuwt Gert Truyens, Nationaal Voorzitter ACLVB.

Daarom dringt de Liberale Vakbond aan op een nieuw regelgevend kader, dat minstens de volgende elementen bevat:

  • Verplichte raadpleging en onderhandeling met werknemers(vertegenwoordigers) wanneer AI wordt ingevoerd in het bedrijf
  • Duidelijke informatie voor werknemers over het doel van de invoering van AI, de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden, de werkgelegenheidsstructuur, de mogelijk bedreigde beroepen/functies, enz.
  • Aandacht voor de opleiding van werknemers, zodat ze deze technologie onder de knie kunnen krijgen
  • Een verbod op het invoeren van AI als er significante risico's zijn (verzamelen van privégegevens, misbruik van bewakingssystemen, discriminatie, enz.)

Het gebruik van artificiële intelligentie omkaderen? Zeker, maar niet zonder de stem van de werknemers te horen. Dat is wat de ACLVB wil.
 

Memorandum met 10 prioritaire beleidsvoorstellen

Dit voorstel en oplossingen rond andere thema’s zijn terug te vinden in het memorandum van ACLVB voor de nieuwe federale regering.

“Met ons Memorandum 2024 willen wij niet enkel de aandacht vestigen op de belangrijkste uitdagingen waar België voor staat, maar ook concrete oplossingen aanreiken”, aldus Nationaal Voorzitter Gert Truyens. “Elk van onze 10 prioritaire beleidsvoorstellen is zorgvuldig samengesteld om een meetbare en positieve verandering teweeg te brengen, en België te transformeren tot een welvarender, socialer en duurzamer land.”

Lees het volledige Memorandum 2024 nu

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart