Paasdeal Regering Wilmès: allerminst een zaligmakend akkoord

11/04/2020 - 19u

De Liberale Vakbond heeft akte genomen van de beslissingen van de regering Wilmès om de relance in de essentiële sectoren op gang te brengen. Ook al zijn de maatregelen tijdelijk, voor de ACLVB is deze Paasdeal onevenwichtig en houdt deze geen rekening met de verzuchtingen van honderdduizenden werknemers die nu op tijdelijke werkloosheid staan, noch met de vraag naar financiële compensaties voor alle werknemers die dagelijks het beste van zichzelf blijven geven, vaak in moeilijke omstandigheden. 

  • Ten eerste is het voor de ACLVB onbegrijpelijk dat het reeds bestaande quotum van 120 vrijwillige overuren eenzijdig verhoogd zou worden met nogmaals 100 uren voor werknemers uit essentiële sectoren. Hiermee zal men niet in overeenstemming blijven met de Europese regels rond arbeidsduur. Bovendien zouden op deze extra uren geen overloontoeslag verschuldigd zijn door de werkgever.
  • Ten tweede lijken diverse maatregelen zoals de vereenvoudigde terbeschikkingstelling van werknemers, de algemene toelating voor opeenvolgende contracten van bepaalde duur en de snelle inschakeling van jobstudenten en asielzoekers vooral bedoeld om zo eenvoudig en flexibel extra pieken op te vangen, zonder enige vorm van respect voor het sociaal overleg, noch voor de werknemers zelf van deze bedrijven. Dat het anders kan, bewezen onder andere de Vlaamse non-profitsectoren door een kaderakkoord over de terbeschikkingsstelling af te sluiten.

Een lichtpunt ziet de ACLVB in de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen voor drie maanden. Anders beslissen zou echter compleet wars zijn van de realiteit: de vacaturemarkt is volledig stilgevallen.

Dat het fruit en de groenten moeten geplukt worden, erkent de Liberale Vakbond. En dat dit nu moet gebeuren, ook. Maar dat enkel tijdelijk werklozen en bijvoorbeeld niet de volledig werklozen kunnen gebruik maken van het gunstige systeem van cumul met hun uitkeringen, bewijst nog maar eens hoe ook deze regering blijft neerkijken op de zwakkere groepen binnen onze samenleving, coronacrisis of niet. 

Paasmaal of niet, de ACLVB blijft op haar honger zitten voor wat betreft een aantal punten:

  1. De invoering van een coronapremie voor alle werknemers die in moeilijke omstandigheden hun bedrijf rechthouden.
  2. Een afdoende regeling voor de misbruiken die de afgelopen tijd zijn vastgesteld waarbij werkgevers arbeidsongeschikte werknemers onterecht op tijdelijke werkloosheid plaatsen, louter om te ontsnappen aan de betaling van het gewaarborgd loon.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart