Regeerakkoord: hervorming van de arbeidsmarkt is een harde noot om te kraken

12/10/2021 - 17u

De Liberale Vakbond zal nu eerst een grondige analyse verrichten van de arbeidsmarktmaatregelen die de regering tijdens het begrotingsconclaaf genomen heeft.

De maatregelen hebben veel weg van een winterse hutsepot die nu in de herfst aan de sociale partners voorgeschoteld wordt.
Maar zoals het passende spreekwoord dit keer zegt: The proof of the soup is in the eating!

Ogenschijnlijk eenvoudige titels verbergen veel details waarvan de implicaties voor de betrokken werknemers nog erg onduidelijk zijn.
Zo drong de ACLVB aan op een individueel en afdwingbaar recht op opleiding voor werknemers. In de door de regering voorgestelde maatregel worden nieuwe concepten ingebouwd die verdere duiding vereisen.
Veel thema’s dienen bovendien verder onderzocht en besproken te worden in de Nationale Arbeidsraad.

De Liberale Vakbond wil dus nu eerst de tijd nemen om dit akkoord onder de loep te nemen om een goede inschatting te kunnen maken.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart