banner-nieuwe-regering.jpg

ACLVB voorzichtig optimistisch: een nieuwe start, met nieuwe kansen

30/09/2020 - 16u

De Liberale vakbond nam vanochtend kennis van het akkoord dat de zogenaamde Vivaldi-partijen hebben bereikt met het oog op het vormen van een regering.

Zoals elk regeerakkoord, is dit akkoord tot stand gekomen op basis van compromissen tussen verschillende partijen. Dat is steeds een spel van geven en nemen en de ACLVB hoedt zich dan ook voor al te grote bewoordingen. Wij stellen wel vast dit een regeerakkoord is waar voor iedereen eten en drinken inzit.

Bovendien zijn wij tevreden om vast te stellen dat doorheen het regeerakkoord  een constructieve toon wordt gehanteerd. De Liberale vakbond is ervan overtuigd dat met dit regeerakkoord veel kansen gecreëerd kunnen worden om een constructief en inclusief beleid uit te stippelen de komende jaren.

In het bijzonder wenst de ACLVB te wijzen op het feit dat:

  • Het woord sociale partners maar liefst 41 keer terugkomt in het regeerakkoord. Dit wijst voor ons op het belang van de sociale dialoog in verschillende hoofdstukken en zou ook een stijlbreuk betekenen met de vorige regering die onvoldoende rekening hield met het sociaal overleg. Bovendien wordt benadrukt dat men de gesprekken met de sociale partners in een constructieve dialoog wil laten verlopen, en de partners hiervoor ook de nodige tijd wenst te geven. De ACLVB roept de toekomstige regeringsploeg dan ook op om, in samenwerking met de sociale partners, deze ambitie waar te maken en de komende jaren een diepgaande en constructieve sociale dialoog te voeren.
  • De ACLVB weliswaar bedenkingen heeft bij de concreetheid van bepaalde regeringsmaatregelen. In dat opzicht wil de Liberale Vakbond de toekomstige regeringspartijen oproepen om een zo effectief mogelijk regeringsbeleid te voeren en de ambities die worden vooropgesteld, waar te maken.

De ACLVB kon zich op dit moment slechts een eerste indruk vormen van het regeerakkoord. Over de grond van de zaak kunnen we ons uiteraard nog niet uitspreken. We gaan nu over tot een grondigere analyse. Van zodra meer details gekend, zullen we ten gepaste tijde hierover informeren.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart