banner-travailleurs-platformes.jpg

Voor wie werken jullie?

17/11/2022 - 14u

De toekomst van heel wat platformwerkers in België en Europa staat momenteel op het spel in het Europees Parlement en de Raad. De ACLVB wil duidelijke wetgeving voor  platformwerkers, zodat zij op gelijke voet met anderen komen te staan.

Leden van het Europees Parlement, voor wie werken jullie? Al jaren maken platforms als Uber in België en Europa hun eigen wetten door gebruik te maken van grijze zones in de wetgeving om hun werknemers niet het statuut van werknemer toe te kennen, met alle gevolgen van dien. De werknemers van digitale platforms zijn over het algemeen geen werknemers en ze kunnen evenmin rekenen op de voordelen van zelfstandigen. Zij stellen hun eigen prijzen niet vast (hun verloning is laag en niet geïndexeerd), zijn afhankelijk
van de goodwill van de algoritmen en genieten geen vergoeding in geval van ziekte of ongeval. Bovendien betalen deze platforms geen belastingen en sociale bijdragen in België of elders. Het is tijd dat dit verandert.
 

Taxiplan

Onze regering heeft al een stap in de goede richting gezet door platforms te verplichten een arbeidsongevallenverzekering voor hun werknemers af te sluiten. In Brussel legt een taxiplan een regelgevend kader op voor Uber-chauffeurs, net als voor traditionele taxichauffeurs. Met name Uber-chauffeurs zullen een Brusselse vergunning moeten hebben  om te mogen werken, wat voorheen niet het geval was. De tarieven van autoverhuurplatforms met bestuurders zouden daardoor kunnen stijgen, maar dat is de prijs die we moeten betalen als we willen dat alle bestuurders gelijk worden behandeld. Het is nu de beurt aan de Europese verkozenen om een wet aan te nemen die volledig in het belang is van de werknemers en niet van deze te lang witgewassen digitale platforms.
 

De druk opvoeren

Op dinsdag 25 oktober was een delegatie van de ACLVB aanwezig bij de door het Europees Vakverbond georganiseerde demonstratie voor het Europees Parlement. Daar werd een wet besproken om deze werknemers eindelijk dezelfde rechten te geven als anderen. Maar er is veel druk om dit project af te zwakken. Afgelopen zomer werd door een lek in de pers de agressieve lobbystrategie van Uber blootgelegd, waardoor de invloed van Uber aan de top van de Europese macht duidelijk werd. Voor de Liberale Vakbond is het uit den boze dat een onderneming op deze wijze haar recht dicteert aan onze instellingen en dat de sociale dumping die zij veroorzaakt, de taxi- en leveringssector op deze wijze blijft ondermijnen. Er is ook geen sprake van dat wij een dialoog aangaan met ditzelfde bedrijf dat de wetten van ons land en de rechten van de werknemers schendt.
 

Akkoord met het ABVV

Enkele dagen voor het begin van deze besprekingen op Belgisch en Europees niveau verraste het ABVV iedereen door een akkoord met Uber aan te kondigen, waardoor de andere sociale partners buitenspel werden gezet. Een eenzijdige aanpak, ongetwijfeld om als tussenpersoon op te treden en de eisen van Uber-werknemers door te geven, maar dit dreigt de mogelijkheid van een derde statuut te openen, namelijk schijnzelfstandigen met enige aanvullende bescherming. Wij weigeren een dergelijk alternatief. Ofwel krijgen deze werknemers het statuut van werknemer, met het minimumloon, de rechten en de sociale bescherming die daaraan verbonden zijn, ofwel hebben zij een echt zelfstandigenstatuut, wat onverenigbaar lijkt met de werking van het platform. Het is hand in hand dat de verschillende vakbonden en werkgeversfederaties (zij die benadeeld zijn sinds de komst van Uber) moeten strijden tegen dit bedrijf en voor de invoering van een vermoeden van loondienst.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart