Zomerakkoord: meer flexibilisering, minder overleg

27/07/2017 - 14u

De vakbonden van de voedingsnijverheid en voedingshandel verzetten zich tegen de uitbreiding van de flexi-jobs en de versoepelingen voor de e-commerce

De vakbonden verzetten zich met klem tegen deze uitbreiding van de flexi-jobs zoals voorzien in het zomerakkoord van de regering. Flexi-jobs zijn geen volwaardige jobs, maar uiterst flexibele en goedkopere arbeid, die de sociale zekerheid verder uitholt. De versoepeling van zondag- en nachtwerk in de e-commerce is dan weer een duidelijke aanval op de arbeidswereld.

De flexi-jobs zijn oproepcontracten, waarbij de werknemer enkel komt werken wanneer de werkgever dit vraagt. Geen planning, geen uurrooster, maar wachten totdat je baas je opbelt. Waarbij je even snel weer naar huis gestuurd wordt zonder loon. Voor een uurloon dat lager ligt dan het sectorale minimumloon. Flexi-jobs ondermijnen de sociale zekerheid van ALLE werknemers. Er wordt slechts een beperkte bijdrage van 25% aan de RSZ betaald, terwijl de werknemers wel sociale rechten openen. Deze worden dus door anderen betaald. Flexi-jobs ontregelen de sector en zullen voor bepaalde functies de vaste jobs verdringen.

Tot nu toe werd een uitbreiding van de flexi-jobs steeds tegengehouden door Minister Peeters wegens een gebrek aan grondige evaluatie. Uit een eerste evaluatie bleken er heel wat vragen te stellen bij het systeem. Zo is er sprake van verdringing van vaste contracten. Plots wordt het systeem toch zonder meer uitgebreid. De vakbonden worden wederom volledig buitenspel gezet, terwijl de sectoren van de bakkerijen en slagerijen normaal een constructief sociaal overleg kennen.

De kleine bakkerijen en slagerijen beschikken nu al over heel wat uitzonderingen op vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden. Er wordt gewerkt op zon- en feestdagen, en vaak ’s nachts en zeer vroeg ’s morgens. Hiertegenover staat er een povere verloning. Bovendien nemen heel wat kleine bakkerijen en slagerijen het niet zo nauw met de wetgeving. We krijgen hier vaak klachten over. De vraag dringt zich steeds meer op of naast de flexi-jobs ook de witte kassa moet worden overgenomen voor de bakkerijen en slagerijen.

Het zomerakkoord voorziet eveneens dat zondag- en nachtwerk in de e-commerce kan worden ingevoerd met akkoord van slechts 1 vakbond. Net als in andere sectoren verzetten vakbonden zich niet tegen de nodige flexibiliteit. Maar wanneer werknemers flexibel worden ingezet, dan moet dit goed gekaderd worden, en moet er voor de werknemers ook iets tegenover staan. Dit kunnen we enkel garanderen door hierover te onderhandelen en akkoorden af te sluiten. De uitdagingen van e-commerce worden nu doorgegeven aan de werknemers en hun vertegenwoordigers, via ene soort verheel-en-heersstrategie.  

Via het zomerakkoord zet deze regering nogmaals de aanval in op werknemersrechten en op het sociaal overleg. In de komende dagen, zullen de vakbonden zich beraden over welke verdere stappen in de bedrijven en op sectorniveau ze zullen ondernemen tegen deze discriminaties.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart