Werknemers van de handel roepen regering op: “Hou op met dat circus”

13/10/2017 - 17u

Komende maandag 16/10 om 10 u. houden de vakorganisaties ACLVB, BBTK en LBC-CNE een actie bij de FOD Werk om te protesteren tegen de nieuwe maatregelen die de regering neemt voor de werknemers van de handel. Hierdoor zullen hun arbeidsvoorwaarden nog flexibeler en onzekerder worden. Het gemeenschappelijk vakbondsfront wijst vooral de uitbreiding van de flexi-jobs naar de handelssector en van nacht- en zondagswerk in de e-commerce met de vinger.
 

Alsmaar flexibeler en onzekerder werken

De maatregelen uit het zomerakkoord van de regering zullen zware gevolgen hebben voor de werknemers in de handel. Onze politieke verantwoordelijken lijken de werknemers van de sector te verwarren met een circusgezelschap: acrobaten die oneindig rekbaar zijn, jongleurs die behendig goochelen met een onstabiel beroepsleven en een goed uitgebouwd gezinsleven, koorddansers die zorgen dat ze niet in onzekerheid te pletter vallen…

De werknemers (die al erg flexibel zijn) zullen dat in de toekomst nóg meer worden. Ze zullen ook nog wat slechter bij kas komen te zitten en (op verzoek) opgetrommeld kunnen worden, dat alles voor een onvolwaardig werknemersstatuut. En de vaste werknemers zullen hun hoop op een voltijdse job zien vervliegen. Dat systeem, dat de regering "flexi-jobs" noemt en dat al bestaat in de horeca, wil ze nu uitbreiden naar de handelssector. Als dit nieuwe, aanpasbare statuut zijn intrede doet op de arbeidsmarkt, zal dit rampzalige gevolgen hebben voor de vaste werknemers van de handel (waarvan de meerderheid deeltijds werkt en het heel moeilijk heeft om extra uren te krijgen) en naar nóg meer onzekerheid voor iedereen leiden.

De regering voegt er voor de werkgevers nog de mogelijkheid aan toe om nacht- en zondagswerk heel gemakkelijk uit te breiden, zonder inspraak voor de vakorganisaties.
 

“Geen sprake van!”, aldus het gemeenschappelijk vakbondsfront

De vakorganisaties zullen zich hevig verzetten tegen de invoering van elk statuut van flexi-jobber in de bedrijven. De werknemers van de handel moeten kunnen blijven evolueren naar voltijds werk van onbepaalde duur, met naleving van de barema’s. Ze hekelen ook de al te simplistische en onaanvaardbare versoepeling van de regels voor nachtarbeid. De basisbeginselen van het sociaal overleg (nl. dat nachtarbeid enkel kan worden ingevoerd met het akkoord van alle in het bedrijf vertegenwoordigde vakbonden) moeten worden gerespecteerd.

Op 16/10 zullen de vakorganisaties dan ook een zeer kleurrijke actie voeren in Brussel. Vanaf 10 u. zullen zo’n 200 militanten samenkomen bij de FOD Werk en volgende boodschap uitdragen: “Kris, Maggie, hou op met jullie circus! De werknemers van de handel verdienen respect en volwaardige jobs.”
Naar analogie met wat de regering over de werknemers van de handel lijkt te denken, zal er animatie zijn rond het thema van het circus (verklede figuren, optreden van een slangenmens, muziek, toespraken, enz.). De vakbondsverantwoordelijken hebben een gesprek met de ministers Peeters en De Block (of 1 van hun vertegenwoordigers) gevraagd zodat ze hen zeer duidelijk hun mening kunnen geven over de geplande maatregelen. Ze zullen hen meteen ook de 'Gouden Flexi 2017" overhandigen als beloning om de arbeidsvoorwaarden zo flexibel en onzeker te maken.
 

Meer info

  • Samenkomst op 16/10 vanaf 10 u.
  • FOD Werk, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart