Nachtwerk uittesten bij Colruyt? Niet aan de voorwaarden die de directie vraagt!

30/11/2018 - 13u

Na twee informatie- en toelichtingsvergaderingen van de directie over hun vraag om een test rond nachtwerk uit te voeren gelinkt aan e-commerce in 9 verkooppunten, hebben de vakorganisaties, in gemeenschappelijk front, de broodnodige krijtlijnen uitgezet om verdere onderhandelingen mogelijk te maken.

Voor twee breekpunten moeten oplossingen worden gevonden, zo niet zal er geen vooruitgang worden geboekt: een aanvaardbare toeslag die minstens gelijk is aan die in de sector en aan wat er in het bedrijf wordt toegepast vanaf 18 u (50%) en werkvensters die niet boven 22 u gaan. Betekent dit dat het dossier rond zou zijn indien de werkgever een gunstig antwoord geeft op deze twee punten? NEEN. Hierna moeten nog tal van vragen en problemen worden besproken: de veiligheid van de werknemers tijdens die lastige uurroosters, de jobcreatie, de stabiliteit van de uurroosters, echte vrijwilligheid voor iedereen ongeacht hun functie, een goed omkaderde/georganiseerde polyvalentie, aantrekkelijke aanwervingsvoorwaarden, naleving van de regels inzake prestaties … 
 
Laat het duidelijk zijn, de vakbonden zijn geen vragende partij voor nachtwerk in de handel. Maar ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen en zijn bereid hierover een debat aan te gaan bij Colruyt, maar dan binnen een kader waarin de werknemers worden gerespecteerd, want pakketten klaarmaken buiten de openingsuren van de winkel heeft een weerslag op de volledige arbeidsorganisatie, ook voor diegenen die niet vrijwillig in dit systeem zouden willen stappen.

De bal ligt nu dus in het kamp van de directie. Een dergelijk plan is waarschijnlijk terecht gezien het succes van e-commerce bij Colruyt! Wij zijn er ons van bewust en wijzen het debat niet af. Maar het mag geen element zijn dat de deur openzet voor een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Wij hebben onze verantwoordelijkheden opgenomen in dit dossier, nu is het aan de directie om hetzelfde te doen!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart