Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen? Volg de gids!

30/04/2020 - 16u

Op 28/04/20 heeft de Nationale Arbeidsraad de brochure "Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen" goedgekeurd. Het doel van deze praktijkgids is eenvoudig: ondernemingen en sectoren voorzien van inlichtingen, analyseschema's, instrumenten en concrete voorbeelden die hen in staat stellen een niet-discriminerend aanwervingsbeleid te voeren en objectieve aanwervingspraktijken toe te passen die leiden tot een grotere diversiteit binnen de ondernemingen en sectoren. Deze gids is dus een  didactische tool voor ondernemingen, sectoren, maar ook voor sollicitanten.
 

Een nieuwe stap in de bevordering van de diversiteit op de werkplek en de strijd tegen discriminatie

Deze gids is het resultaat van een reeks bijeenkomsten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Nationale Arbeidsraad en vormt de voortzetting van de werkzaamheden die gedurende vele jaren binnen de Raad zijn verricht met betrekking tot de thema's bevordering van de diversiteit op de werkplek en strijd tegen discriminatie. Deze werkzaamheden hebben met name geleid tot de goedkeuring van cao nr. 95 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie en tot een aantal adviezen. Hoewel de goedkeuring van deze gids een nieuwe stap en een belangrijke vooruitgang is in deze werkzaamheden, is er nog een lange weg te gaan en deze werkzaamheden zullen uiteraard binnen de NAR worden voortgezet.
 

Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving, waarom en hoe ?

Deze vraag is de rode draad in de gids. Om hierop te antwoorden, gaat de gids in op het belang van diversiteit in een onderneming, het concept van discriminatie maar ook en vooral de manier om diversiteit en gelijke behandeling te bevorderen tijdens de 5 belangrijkste fasen van het aanwervingsproces, namelijk :

  • Behoefteanalyse en opstellen van het functieprofiel
  • Opstellen en verspreiden van de werkaanbieding
  • Behandeling van de kandidaturen
  • Aanwervingsgesprek
  • Onthaal en integratie van de nieuwe werknemer

Op deze manier worden de kandidaten aangeworven op basis van hun competenties en kwalificaties, ongeacht andere factoren, zoals hun afkomst of geloofsbeschouwing.
 

De ACLVB, een centrale speler in de strijd tegen discriminatie en de bevordering van diversiteit op de werkplek

Bij de ACLVB zijn wij verheugd over de goedkeuring van deze gids, waaraan wij met veel energie hebben meegewerkt. De arbeidswereld moet een afspiegeling zijn van onze maatschappij, in al haar diversiteit. Daarom zijn de bevordering van diversiteit en de strijd tegen discriminatie op de werkplek twee thema's die ons nauw aan het hart liggen. Het zijn de competenties en kwalificaties van een werknemer die hem of haar definiëren, niet zijn of haar huidskleur, religieuze overtuiging of enige andere factor. We zullen voor u en met u blijven werken aan een meer inclusieve maatschappij.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart