Financiering sociale zekerheid : graag een eerlijk, correct en volledig debat !

01/07/2016 - 11u

N-VA bracht deze morgen in de pers dat het tekort in de sociale zekerheid oploopt tot 748 miljoen euro. De ACLVB betreurt ten zeerste de selectieve communicatie van N-VA op basis van een vertrouwelijk document, dat deze namiddag in het beheerscomité van de sociale zekerheid nog moet besproken worden. Daarbij concludeert zij, zeer kortzichtig, dat er dan maar opnieuw bespaard moet worden.

De waarheid is dat er zich voor het jaar 2016 eveneens een groot probleem stelt aan de inkomstenzijde.  De inkomsten uit sociale bijdragen zijn minder dan geraamd en dit door een grotere verlaging van de werkgeversbijdragen. Maar vooral, net zoals vorig jaar, heeft de FOD Financiën zijn ramingen moeten bijstellen. De alternatieve financiering van de sociale zekerheid  via de roerende inkomsten en btw, zijn lager dan voorzien. Dus graag een eerlijk, correct en volledig debat en dit op de plaats waar het hoort.

Ook de zieken zijn weer de kop van Jut, hoewel de uitgaven hier niet méér dan voorzien stijgen in 2016.  

Maar hoe zit het ondertussen met de plannen voor werkbaar werk?  En hoe zit het met de uitvoering van het akkoord van de Groep van 10, waarbij de sociale partners wel degelijk engagementen zijn aangegaan voor de herinschakeling van langdurige zieken?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart