Minder bescherming voor afgevaardigden? Geen sprake van !

29/04/2016 - 11u

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) pleit, en dan nog wel net voor aanvang van de sociale verkiezingen op 9 mei, voor minder bescherming van afgevaardigden. Voor de ACLVB kan hier geen sprake van zijn !

Niet alle werkgevers zijn volmaakt en alwetend. Niet allemaal nemen ze altijd de beste beslissing voor de toekomst van het bedrijf en de werknemers. Iemand moet hen daar kunnen op wijzen: de afgevaardigde van de werknemers. En vermits niet alle werkgevers de wijsheid hebben om kritiek te aanvaarden, ook terechte kritiek, moet die afgevaardigde kunnen rekenen op een bescherming tegen een willekeurig ontslag.

De huidige wetgeving biedt al de mogelijkheid tot een ontslag om dringende reden en om economische redenen vooraf erkend door het paritair comité. Het is dus zeker niet nodig om het onevenwicht in de machtsverhouding tussen de werkgever en de afgevaardigde nog groter te maken en, zoals het VBO voorstelt, te voorzien in een ontslag omwille van het niet goed functioneren van de afgevaardigde.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart