Plannen in je vrije tijd? Berg ze op!

29/04/2016 - 15u

Dinsdag 3 mei - sensibiliseringsacties ACLVB: 
Meer flexibiliteit zonder sociaal overleg? Kinderen en vrije tijd worden de dupe.

Op 3 mei voert ACLVB actie tegen de nieuwe besparingsmaatregelen van de federale regering, het ontzien van vermogens en kapitaal en de afschaffing van  de 38 u-week. Dit zal op twee manieren gebeuren:

Actie om 10 u. aan het hoofdkwartier van Open VLD (Melsensstraat 34, 1000 Brussel): Nationaal Voorzitter Mario Coppens en Vlaams Gewestsecretaris Hugo Engelen trekken met een aantal jonge peuters tot bij Gwendolyn Rutten om haar met een aantal pertinente vragen te confronteren: Hoe moeten werknemers hun peuters opvangen als de werkgever eenzijdig kan beslissen om hen de ene week 38 uur te laten werken en de week nadien 45 uur ? Hoe verenigbaar is wendbaar werk met werkbaar werk en langere loopbanen?

Pamfletacties in voormiddag aan de stations in Brugge, Gent, Vilvoorde, Antwerpen en Hasselt: ACLVB-militanten delen lege papieren zakken uit waarin voorbijgangers dan 'symbolisch' hun vrije tijd kunnen opbergen. Ook zullen er tegelijkertijd identieke acties doorgaan in toonaangevende ondernemingen (waaronder Arcelor Mittal, Volvo Cars, Volvo Trucks, Solidariteit voor het gezin, Ghent Handeling, Makro, Samsonite, Van Maercke, Top bronnen, Brouwerij Roman, Versele Laga, Solvay, Balta, Delhaize, VPK, OLV Aalst, De Lijn, ... en vele anderen). De Liberale Vakbond vraagt om opnieuw alle kansen te geven aan het sociaal overleg.

Stop het kabaal, tijd voor een rechtvaardig en sociaal verhaal!

Het begint pijn aan onze oren te doen, de resem aan besparingsmaatregelen die op de burgers afgevuurd worden, en dit nu al gedurende ruime tijd.

Was je het al vergeten, de maatregelen van het regeerakkoord Michel, waarbij de pensioenleeftijd werd verhoogd en het tijdskrediet eindeloopbaan werd verstrengd? Federale en gewestelijke maatregelen zoals de tax-shift en de hervorming van de woonbonus zijn nog maar anderhalf jaar oud, en er volgen al nieuwe besparingen zoals de verstrenging van het recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Daarenboven kwam minister Peeters aandraven met een nieuw project ‘werkbaar wendbaar werk’: de werknemer moet zich hierbij nóg flexibeler opstellen ten opzichte van zijn werkgever. En volgens Kris Peeters zal het daarbij niet blijven want “we leven allemaal boven onze stand” ….

Is dit nog realistisch? Leveren deze eenzijdig genomen beslissingen de gehoopte meerwaarde op? Of merken we in de praktijk dat het leidt tot een onrechtvaardig zware last voor de zwakste schouders?
 

Oproep aan de regering: laat het sociaal overleg niet verstommen

Wij doen vandaag een oproep naar de regering: geef het sociaal overleg een volwaardige kans. Vakbonden en werkgevers moeten betrokken worden van bij de start van nieuwe plannen over de sociale rechten en plichten van werknemers en werkzoekenden. Daarom dat we ons afzetten tegen verdere opgedrongen flexibiliteit door het afschaffen van de 38u-week. Wij zijn voorstander van “wederzijdse” flexibiliteit, waar zowel werknemer als werkgever beter van worden. En niet binnen een opgelegd regeringskader!

Zal jij nog wekelijks aanwezig kunnen zijn op jouw uurtje sportontspanning? Kan jij nog dagelijks voor sluitingstijd de kinderen afhalen van de opvang? Zal jij jouw levensritme en dat van je omgeving moeten aanpassen aan jouw flexibel uurrooster? Deze onzekerheden mogen niet zomaar de algemene regel vormen!

Vandaag start de ACLVB haar campagne met het uitdelen van lege zakken, waar je jouw plannen tijdelijk of permanent kan opbergen. Welke vrije tijd zal jij moeten opgeven?

Daarnaast zal de ACLVB in de volgende weken door middel van sensibiliseringsacties de regering confronteren met de gevolgen van haar voorstellen tot besparingen.

Wij willen met praktijkverhalen de regering overtuigen het sociaal overleg alle kansen te geven, voordat ze hun eenzijdig genomen maatregelen omzetten in wetgeving.

En wees gerust, de ACLVB zal het “menselijk” kapitaal steeds vooropstellen, en dit blijven verdedigen! Desnoods met hardere acties !
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart