Publicatie nieuwe wet en ondertekening CAO op tijdelijke arbeid en uitzendarbeid : eindelijk meer sociale bescherming !

17/07/2013 - 11u

Gisteren is de wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De CAO werd ook gisteren in de Nationale Arbeidsraad ondertekend. Beide teksten zullen van kracht worden op 1 september 2013.

De Liberale Vakbond ACLVB is tevreden dat het statuut eindelijk meer sociale bescherming inhoudt.

In het Regeerakkoord van 1 december 2011 kondigde de regering aan dat zij, in overleg met de sociale partners, maatregelen zou nemen om de kwaliteit en de jobkansen in de sector van de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving te moderniseren.

Opeenvolgende dagcontracten kunnen enkel na bewijs van nood aan flexibiliteit

Opeenvolgende dagcontracten zijn enkel toegelaten als het bedrijf dat de uitzendkracht inschakelt, de nood aan flexibiliteit kan bewijzen.  Deze contracten moeten beantwoorden aan de realiteit van de opdracht.  Op deze manier wil men een einde maken aan het oneigenlijk gebruik van dergelijke contracten waarbij een situatie van rechtsonzekerheid voor de betrokken uitzendkrachten werd gecreëerd.

Betere informatieverstrekking aan vakbonden en afschaffing van de 48-urenregel

De nieuwe CAO voorziet ook in een uitbreiding van de informatieverstrekking aan de vakbonden omtrent het gebruik van uitzendarbeid in de ondernemingen.  Ook is er de gefaseerde afschaffing van de 48-urenregel voor de vaststelling van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid.

Uitzendbureaus krijgen in de huidige regeling twee werkdagen na het begin van de tewerkstelling de tijd om een contract voor de uitzendkracht op te stellen.  Die regel kan problemen geven als de uitzendkracht in die periode ziek wordt of een arbeidsongeval krijgt.

Uitzendarbeid kan voortaan gebruikt worden als aanwervingskanaal, maar met garanties voor de werknemer

Er wordt een extra motief ‘instroom’ in de wet ingevoerd. Een bedrijf mag voortaan een uitzendkracht inschakelen met de bedoeling om na een gunstige evaluatie  die uitzendkracht vast in dienst te nemen.

De nieuwe CAO zal wel in een aantal regels voorzien om misbruiken te voorkomen en te waken over de correcte toepassing van die regels. Het is immers geenszins de bedoeling om de andere motieven voor de inzet van uitzendarbeid te omzeilen.

Er is ook een carrouselverbod of het verbod om steeds weer een beroep te doen op nieuwe uitzendkrachten onder het motief instroom voor dezelfde werkpost en dezelfde functie zonder dat ooit één van hen vast in dienst wordt genomen. De nieuwe regeling voorziet  ook in een tewerkstellingsgarantie.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart