Persbericht : De wet van minister Dermagne omtrent het niet-afwervingsbeding is een stap in de goede richting

13/12/2023 - 14u

De wet van minister Dermagne omtrent het niet-afwervingsbeding is een stap in de goede richting

 

De regering bespreekt aanstaande vrijdag het wetsontwerp van minister Dermagne omtrent het niet-afwervingsbeding. De vakbonden roepen de regering op om het wetsontwerp aan te nemen. Het is een stap in de goede richting.

Een niet-afwervingsbeding is een periode waarin interimkantoren werkgevers verbieden om interimmers vast in dienst te nemen, tenzij ze een substantiële vergoeding betalen. In de praktijk kan dit verbod anderhalf jaar duren. Bovendien wordt een dergelijk beding afgesloten zonder medeweten van de belangrijkste betrokkenen, de interimmers zelf.

Daardoor lopen veel interimmers de kans op een vaste baan mis. Ook worden bedrijven zo verhinderd om personeel aan te nemen in een tijd van toenemende spanningen op de arbeidsmarkt.

Het doel van het wetsontwerp is om het gebruik van het niet-afwervingsbeding in de interimsector te reguleren. Het beding mag alleen worden toegepast op interimcontracten met een looptijd van minstens een maand. Het beding is ook begrensd en mag de duur van het contract niet overschrijden met een maximum van twee maanden. Tot slot kan er geen sprake zijn van een beding als de gebruiker zelf de werknemer voorstelt aan het interimkantoor.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart