Doorbraak over beperking dagcontracten in de interimsector

20/07/2022 - 07u

In de Nationale Arbeidsraad werd een akkoord bereikt over het beperken van dagcontracten in de interimsector. Het belangrijkste onderdeel van dit akkoord is de invoering van een extra RSZ-bijdrage, te betalen door de gebruikende onderneming bij overmatig gebruik van dagcontracten (zie tabel). De extra socialezekerheidsbijdrage is een belangrijke doorbraak van het principe dat de vervuiler betaalt. De vakbonden zijn tevreden dat nu eindelijk een belangrijke stap gezet wordt in het beteugelen van deze zeer ver doorgeslagen werknemersflexibiliteit. Het akkoord treedt in werking op 1 januari 2023 en is ook van toepassing op jobstudenten, want ook zij hebben recht op meer zekerheid.

Tussen 2015 en 2020 waren de helft van alle interimcontracten dagcontracten. In 2016, 2017 en 2018 waren er elk jaar ongeveer drie miljoen opeenvolgende dagcontracten. In 2019 en 2020 ging het telkens om minstens 2,5 miljoen, ondanks de coronacrisis. Dat dagcontracten lang niet alleen gebruikt worden om onvoorspelbare piekmomenten op te vangen, is overduidelijk. Door te werken met opeenvolgende dagcontracten schuiven bedrijven de kost voor superflexibele arbeid af op de sociale zekerheid. Mensen die met dagcontracten werken, zijn vaker werkloos en kunnen bij ziekte niet terugvallen op gewaarborgd loon betaald door de werkgever. Dagcontracten resulteren ook in zeer veel onzekerheid voor de betrokken interimmers, zowel financieel als in de planning van hun privéleven.

Naast het ontraden van dagcontracten via een extra bijdrage blijft het huidige principe overeind dat dagcontracten enkel gebruikt kunnen worden wanneer daarvoor een noodzaak is, zonder dat dit een businessmodel mag worden.  

Er is ook afgesproken om op korte termijn een evaluatie te maken van contracten van twee dagen. Daarbij is afgesproken om de tweedaagse contracten ook te onderwerpen aan de extra RSZ-bijdrage bij vaststelling van een substantiële stijging van het gebruik van tweedaagse contracten.

In de Nationale Arbeidsraad lopen ondertussen ook gesprekken over de beperking van het afwervingsbeding. Omwille van dergelijke bedingen in de commerciële overeenkomsten tussen uitzendkantoren en gebruikers, wordt het de gebruikers onmogelijk gemaakt om uitzendkrachten aan te werven vooraleer de afgesproken prestaties geleverd werden als uitzendkracht. Voornamelijk voor deeltijdse uitzendkrachten leidt dit al eens tot verlies van kansen op (vaste) tewerkstelling.

Aantal opeenvolgende dagcontracten per semester per uitzendkracht

Bijzondere RSZ-bijdrage per uitzendkracht per dag in €

0 – 39

0

40 – 59

10

60 – 79

15

80 - 99

30

≥ 100

40

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart