Tijdelijke werkloosheid door corona bij interimarbeid: wat zijn de voorwaarden?

25/03/2020 - 10u
Wegens de vele aanvragen voor tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, zijn de regels omtrent tijdelijke werkloosheid sterk versoepeld. Onderstaande regels gelden tot 30 juni 2020.

Werk je als interim en ben je door corona tijdelijk werkloos? Dan maak jij ook aanspraak op een uitkering!


Wat zijn de voorwaarden?

  • Je moet contractueel verbonden blijven aan de werkgever bij wie je als interim werkte vóór de coronacrisis.
  • Ga je als interimkracht of als werknemer met een contract van bepaalde duur aan de slag bij een andere werkgever, dan ontvang je géén werkloosheidsuitkering meer. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van je nieuwe tewerkstelling zodat wij je uitkering kunnen schrappen.
  • Als interimkracht moet je heldere afspraken maken met de werkgever die voor jou tijdelijke werkloosheid aanvroeg. Alle gevallen van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de corona-uitbraak worden nu als overmacht beschouwd. Dit moet je werkgever duidelijk aanduiden. Wil je werkgever geen tijdelijke werkloosheid voor je aangeven, ook al heb je er recht op? Neem contact op met de RVA, zij kunnen je werkgever aanmanen tot actie.

Loopt je interimcontract af en neemt je interimwerkgever je niet onmiddellijk terug in dienst? Dan kom je in de volledige werkloosheid terecht mits je voldoet aan de hierbijhorende voorwaarden. De RVA aanvaardt op dit moment niet dat je bij de start van een nieuw contract op tijdelijke werkloosheid komt te staan. Je werkgever moet je je loon uitbetalen tot het einde van je ondertekende contract. Neem contact op met je werkgever en dring aan om je contract toch verder te laten lopen zodat jij op tijdelijke en niet op volledige werkloosheid terechtkomt. Lukt dit niet, scan dan je C4 in en stuur dit digitaal naar je ACLVB-kantoor.

Voor de veiligheid van onze medewerkers vragen we je om al je administratie zoveel mogelijk digitaal door te sturen. Deed je reeds een aanvraag op de oude manier? Geen nood, we volgen je dossier op. Je hoeft géén nieuwe aanvraag te doen via de vereenvoudigde weg. Je hoeft als tijdelijk werkloze wegens overmacht voor de maanden maart t.e.m. juni géén controlekaart bij te houden.

Tot dan is er tevens géén controle op inkomsten uit o.a. bijberoep of vrijwilligerswerk voor brandweer of civiele bescherming. Deze inkomsten hebben dus geen invloed op je uitkering. Doe je vrijwilligerswerk bij een particulier of organisatie, dan krijg je vrijstelling van meldingsplicht tot een bedrag van €34,71 euro per dag of €1.388,40 per jaar.
 

Hoe vraag je als interimkracht tijdelijke werkloosheid aan?

U moet bij ons een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen. Je kan het formulier hier downloaden.

Belangrijk!  ACLVB-leden die recentelijk reeds tijdelijk werkloos waren en iets moeten doen (aanvraag indienen, dossier vervolledigen, …) zullen door onze diensten worden gecontacteerd.

Stuur het formulier naar je secretariaat of bezorg dit aan je vakbondsafgevaardigde van je bedrijf (die zorgt er dan voor dat dit bij je plaatselijke zone terechtkomt.)
 

Je ontvangt een uitkering gelijk aan 70% van je gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op €2.754,76 per maand). Bovenop de werkloosheidsuitkering ontvang je een supplement van 5,63 euro per dag van de RVA. Op je uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. Je kan alles volgen online volgen via Mijn werkloosheidsdossier.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart