Sociale verkiezingen 2016 : opnieuw winst voor ACLVB dankzij eigen profilering en vier jaar keihard werken.

25/05/2016 - 13u

Mario Coppens, Nationaal Voorzitter ACLVB stak zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken tijdens de persconferentie: ”De Liberale vakbond heeft 12,43% van de stemmen behaald voor het CPBW en 12,32% van de stemmen voor de OR. Hiermee tekenen we respectievelijk een groei op van maar liefst 10,99% in het CPBW en 10% in de OR. Wetende dat de Liberale Vakbond (slechts) in 41% van de bedrijven lijsten indient, kan je nog moeilijk naast dit resultaat kijken. Vier jaar keihard werken en een eigen profilering werpen duidelijk zijn vruchten af. Ik ben dan ook enorm tevreden en fier met zulke resultaten. Ik bedank alle kandidaten en ACLVB-kiezers voor het vertrouwen in onze organisatie. Ook onze eigen mensen verdienen een welgemeende proficiat voor het geleverde werk.”
 

Eigen profilering loont

“De ACLVB is een vakbond waar afgevaardigden liberaal en dus vrij kunnen en mogen zijn in hun denken en doen. Vrije visie, eigen stem is niet voor niets onze slogan.

De ACLVB geeft voorrang aan het overleg. De ACLVB is de vakbond die dialoog verkiest boven actie, maar… die dialoog moet ook resultaten opleveren. Overleg moet! Actie enkel als het niet anders kan! Meer verhaal en minder kabaal !” Met deze profilering trok de ACLVB naar de sociale verkiezingen 2016 en met een duidelijk resultaat tot gevolg.
 

Opmerkelijke stijging in stemmen en mandaten verstevigt representativiteit

In 2012 kon de ACLVB ook al een mooi resultaat in percentage van de stemmen voorleggen van 11,20 % voor de ondernemingsraad (OR) en 11,15 % voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Nu vier jaar later, zet die stijging zich door met respectievelijk 12,32 % en 12,43 %. 
De Liberale Vakbond kon ook een groter aandeel van de beschikbare mandaten in de wacht slepen. In 2012 behaalde ACLVB 7.93% van de mandaten voor de ondernemingsraad en 7,34% van de mandaten voor het CPBW. Na deze sociale verkiezingen kan de ACLVB opnieuw zijn representativiteit opkrikken met 8,83% van de mandaten voor de ondernemingsraad en 8,45% voor het CPBW.
 

Excellente kwaliteit van ons vakbondswerk is de échte uitdaging

Mario Coppens heeft tot slot nog een collegiale boodschap over voor ACV en ABVV: “Representativiteit is belangrijk, maar een excellente kwaliteit van het vakbondswerk is pas de échte uitdaging voor ieder van ons. Als vakorganisaties hebben we alle belang bij een goede samenwerking. Uiteindelijk streven wij allemaal, en elk vanuit zijn eigen invalshoek, één gezamenlijk doel na: Werknemers beschermen en ervoor zorgen dat ze krijgen wat hen toekomt.”
 

Regionale resultaten sociale verkiezingen 2016

Regio

Stemmen %CPBW 2012

Stemmen %
CPBW 2016

Stemmen %
OR 2012

Stemmen %
OR 2016

Vlaanderen

11,38

12,51

11,3

12,4

Brussel

14,71

16,79

14,0

16,0

Wallonië

7,34

8,53

7,41

8,05

 

Regio

Mandaten %CPBW 2012

Mandaten %
CPBW 2016

Mandaten %
OR 2012

Mandaten %
OR 2016

Vlaanderen

7,18

8,40

7,87

8,86

Brussel

11,36

12,93

11,2

12,5

Wallonië

5,17

5,73

5,47

5,86

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart