ACLVB solidair met werknemers Audi Brussels en toeleveranciers

10/07/2024 - 12u

Audi Brussels heeft gisteren laat een Bijzondere Ondernemingsraad samengeroepen, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf. Er werd gemeld dat de verkoopvooruitzichten voor de Q8 e-tron negatief zijn: in 2024 dalen de volumeverwachtingen met 60% (tussen 20.000 en 25.000 te bouwen auto's) en in 2025 dalen ze met 70%. Dit houdt in dat er volgend jaar slechts 6.000 auto's zullen worden gebouwd. 

Tot slot is meegedeeld dat er in 2026 en 2027 geen Q8 e-trons meer zullen worden gebouwd, wat betekent dat de productie van de Q8 e-tron in 2025 zal worden beëindigd.

De officiële informatie- en raadplegingsprocedure volgens de wet-Renault werd opgestart, waarbij Audi Brussels zijn voornemen om te herstructureren, onder andere door massaontslagen, kenbaar maakt.

De sociale partners moeten nu op zoek naar alternatieven om de werkgelegenheid - al dan niet gedeeltelijk - te behouden.

Vanuit werkgeverszijde is het volgende voorgesteld:

FASE 1
2024: mogelijke aanpassing van het ploegensysteem van 2 ploegen naar 1 ploeg, met mogelijke afvloeiingen van ongeveer 1.250 arbeiders en ongeveer 260 bedienden tegen 31/10 (1.410 werknemers blijven op de site). In de tussentijd wordt gezocht naar mogelijke alternatieve oplossingen, waaronder een investeerder.

FASE 2
2025: vanaf 5/2025: potentiële ontslagen van ongeveer 820 arbeiders en ongeveer 290 bedienden (300 werknemers zullen ter plaatse blijven).

FASE 3
Eind 2025: mogelijk ontslag van ongeveer 200 arbeiders en ongeveer 100 bedienden als de situatie niet verbetert.

Dit zou de sluiting van Audi Brussels betekenen, wat voor ons onaanvaardbaar is. Het komt neer op een sociaal bloedbad. We hebben het namelijk over een sluiting in verschillende fasen, op zeer korte termijn (eind volgend jaar). Deze optie is voor ons onaanvaardbaar, we gaan dus alle gegevens en alle alternatieven analyseren en voorleggen aan het management. Laat het duidelijk wezen dat wij ervan overtuigd zijn dat er een toekomst is voor dit bedrijf!

We stellen nu al voor om na de zomervakantie met de onderhandelingen te beginnen, zodat we ons goed kunnen voorbereiden.De Audi-Groep heeft een beslissing genomen over een eventuele sluiting van Audi Brussels, wat ACLVB als een doemscenario beschouwt. 

In deze huidige negatieve spiraal worden de onderaannemers en hun personeel voor voldongen feiten geplaatst. De toeleverancierscontracten worden mogelijk stopgezet. Gevolg: sluiting daarvan, met een bijkomend sociaal bloedblad. De Audi-Groep dient ook wat dat betreft haar verantwoordelijkheid te nemen! 

ACLVB staat solidair achter alle werknemers van Audi Brussels en zijn toeleveranciers!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart