banner-telewerk-engie.jpg

Waarom niet blijven telewerken? Administratief personeel Engie begrijpt het niet

05/10/2020 - 15u

Sinds het begin van de coronapandemie deden de administratieve medewerkers van Engie voltijds aan telewerk. Dat leverde geen problemen op; het systeem bestond immers al voorheen, op initiatief van de ACLVB, zij het door de directie beperkt tot 2 dagen/week.

Meermaals heeft de Engie-directie ook al haar tevredenheid geuit over het werk dat de medewerkers sinds april 2020 hebben geleverd.

Een zeer ruime meerderheid van de medewerkers wil zo blijven verder werken totdat de gezondheidssituatie verbetert. Jammer genoeg heeft de directie besloten om de werknemers opnieuw naar het werk te laten komen, verplicht 2 dagen/week.
Ze weigert zelfs enige soepelheid te tonen omtrent de eindejaarsfeesten, zonder die beslissing te kunnen verantwoorden.

De ACLVB steunt uiteraard de mening van de medewerkers en verdedigt de terugkeer naar de bedrijfssite enkel indien op vrijwillige basis. De ACLVB stelt eveneens vast dat de directie, nochtans zeer geïnteresseerd in interne onderzoeken naar het welzijn, zich in feite niet bekommert om de mening van het personeel; ze houdt geen rekening met het aspect “psychosociale belasting”, in de huidige gezondheidscontext toch niet onbelangrijk.

In tegenstelling tot wat de directie aanvoert als ze verwijst naar een beslissing van de Groep, zijn de regels niet voor alle technische bedrijfseenheden dezelfde.

De ACLVB herinnert eraan dat de Belgische regering tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad heeft bevestigd dat telewerk nog steeds zeer sterk wordt aanbevolen om de verspreiding van Covid-19 zoveel mogelijk te vermijden. Het is dan ook volkomen verbazingwekkend om werknemers in bedrijven waar telewerk mogelijk is, onnodige risico's te laten lopen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart