banner-lagere-uitkeringen-werkloosheid.jpg

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2023

23/12/2022 - 14u

Op 31 december lopen de laatste versoepelde maatregelen in het kader van de tijdelijke werkloosheid af. Welke gevolgen heeft dit voor jou en je werkgever?

Werknemer

Vanaf 1 januari 2023 moet je opnieuw een controlekaart gebruiken! (de C3.2A of C3.2A-BOUW). Je werkgever moet de kaart afleveren, ten laatste op je eerste dag tijdelijke werkloosheid van de maand. Je moet de kaart invullen, steeds op zak hebben (bij controle van de sociaal inspecteur moet je deze tonen) en nadien binnenbrengen bij de ACLVB. Lees zorgvuldig de uitleg op de kaart. Voorziet je werkgever in het gebruik van een elektronische controlekaart? Dan kan je de kaart online of via de app eC3.2 invullen, raadplegen en versturen naar de ACLVB. 

Ben je tijdelijk werkloos vanaf 1 januari 2023 en was je voor de coronapandemie nooit werkloos, dan moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend bij de RVA. Dit is ook het geval als je een bijberoep hebt dat je nog niet hebt aangegeven of als je bijvoorbeeld een pensioen geniet. Je zal namelijk een formulier C1- aangifte van de persoonlijke en familiale toestand moeten invullen. Op dat formulier moet je aangifte doen van het uitoefenen van bijkomstige activiteiten of het ontvangen van inkomsten die een invloed kunnen hebben op het recht op de uitkeringen. Neem hiervoor contact op met je ACLVB-secretariaat.

Ben je ouder dan 65 jaar en geniet je van een pensioen, dan zal je vanaf 1 januari 2023 geen aanspraak meer kunnen maken op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.

Tot slot wordt het vereenvoudigde formulier C3.2-werknemer-corona niet meer gebruikt om een aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen. Dit gebeurt voortaan steeds door middel van het formulier C3.2-werknemer, in combinatie met het formulier C1, zoals vóór corona reeds het geval was.

Werkgever

Wil je werkgever tijdelijke werkloosheid inroepen vanaf 1 januari 2023, dan moet hij zich terug houden aan de verplichtingen die golden vóór de coronapandemie.

Ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid moet je werkgever:

  • opnieuw een controlekaart (C3.2A of C3.2A-BOUW) overhandigen. Hij moet de kaart op eigen initiatief afleveren, ten laatste op je eerste dag tijdelijke werkloosheid van de maand.
  • een elektronische aangifte ASR scenario 2 opmaken indien je een nieuwe aanvraag moet indienen via ACLVB (bv. omdat het de eerste keer is dat je tijdelijk werkloos wordt, of omdat je tewerkstellingsbreuk wijzigt).
  • na het einde van elke maand een ASR scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ versturen, maar die verplichting bestond ook tijdens corona.

Wil je werkgever nog tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen, dan geldt sinds juli 2022 opnieuw de klassieke procedure voor overmacht. Corona kan enkel nog aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien je als werknemer niet ziek bent, maar in quarantaine moet en niet kan telewerken.

Vanaf 1 januari 2023 is het bovendien niet meer mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen voor werknemers die thuis moeten blijven voor de opvang van een kind als gevolg van de sluiting van de school of opvang of omdat het kind zelf in quarantaine of isolatie moet. Die mogelijkheid wordt niet meer verlengd.

Wil je werkgever tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen inroepen, dan geldt vanaf 1 januari 2023 opnieuw het wettelijk stelsel zowel voor arbeiders als bedienden (einde van de overgangsregeling). Je werkgever moet vanaf 1 januari 2023:

  • minstens zeven dagen op voorhand de voorziene economische werkloosheid meedelen aan de RVA.
  • ook minstens zeven dagen op voorhand, een kennisgeving van de voorziene economische werkloosheid doen aan de werknemers en de economische redenen meedelen aan de ondernemingsraad, of aan de vakbondsafvaardiging.
  • voor elke werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt wegens economische oorzaken, een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA.
  • voor elke dag waarop je tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken, bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement betalen. De betaling  van dat supplement kan ook gebeuren door een Fonds voor Bestaanszekerheid.
  • een verplichte werkweek invoeren na een periode van 4 weken volledige schorsing (of 3 maanden gedeeltelijke schorsing) bij arbeiders. Sectoren kunnen hiervan afwijken en een langere duur voorzien. 

! Uitzondering: het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor energie-intensieve bedrijven blijft van toepassing tot 31 maart 2023. (zie RVA-infoblad E5)

Opgelet: Deze pagina bevat niet alle regels en uitzonderingen. Wil je graag wat meer info over een bepaald item of over jouw specifieke situatie? Onze medewerkers in de verschillende ACLVB-secretariaten geven je graag een woordje uitleg.
Neem ook zeker eens een kijkje in de FAQ tijdelijke werkloosheid vanaf 1/01/2023 van de RVA.

Contacteer je ACLVB-secretariaat

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart